41536

VOF MT Leeuwarden speelparadijs (2)

€ 110.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam VOF MT Leeuwarden speelparadijs
Sector Horeca
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 01-01-2014
Website www.monkeytown.eu/nl/leeuwarden

Leendoel

Evelien en Erwin Jousma exploiteren Speelparadijs Monkey Town te Leeuwarden. Zij hebben een bestaande lening bij Collin Crowdfund, deze is toentertijd aangegaan voor het verbeteren van de entree en het schilderen van de buitenkant van het gebouw. De openstaande schuld van de bestaande lening bedroeg op peildatum 02-01-2022 € 13.611,16. Op dit moment dienen er nog 13 termijnen betaald te worden, naar verwachting zal dit op 02-03-2023 zijn.

Evelien en Erwin hebben de kans gekregen om de ijssalon MIN12 in Leeuwarden over te nemen en toe te voegen aan de bestaande bedrijfsactiviteiten. Daarnaast willen zij de openstaande leningen van Qredits en FOM herfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een aflossingsvrije periode van 3 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom MIN12 € 60.000
Herfinanciering Qredits € 40.000
Herfinanciering FOM € 10.000
Totaal € 110.000
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn mevrouw E. Jousma – Kooistra en de heer E.P. Jousma handelend onder de naam VOF MT Leeuwarden speelparadijs. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid materieel van aard door de overwaarde in de privéwoning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van VOF MT Leeuwarden speelparadijs worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op de woning aan de Sint Ceciliënmear 14, 8927 AN te Leeuwarden (kadastraal bekend als sectie M, nummer 1072 te Leeuwarden) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 775.000,- en openstaande schuld van € 696.402,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 19 januari 2022 heeft het onderpand een marktwaarde van € 940.000,-. Een hogere inschrijving dan het leenbedrag wordt genomen ten behoeve van de investeerders uit de eerste lening van VOF MT Leeuwarden Speelparadijs. Mocht het tot uitwinning van de zekerheid komen dan zal de opbrengst naar rato van het openstaande leenbedrag verdeeld worden over de investeerders uit de eerste en de tweede lening. De investeerders die hebben deelgenomen aan deze leningen hebben dus een gelijkwaardige zekerheidspositie op basis van de gevestigde hypotheek.
  • Mevrouw E. Jousma – Kooistra en de heer E.P. Jousma geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Sint Ceciliënmear 14, 8927 AN te Leeuwarden (kadastraal bekend als sectie M, nummer 1072 te Leeuwarden). Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor VOF MT Leeuwarden speelparadijs is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van VOF MT Leeuwarden speelparadijs en Min12. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Namens ondernemers: “De nieuwe Corona maatregelen hebben voor ons bedrijf Monkey Town geen tot weinig impact.
Vanaf 26/01/2022 mochten wij weer open tot 22.00 uur. Deze beperkende maatregel betekent voor ons niets aangezien wij maar open zijn tot 17.30 uur. 
Doordat we de bezoekersstromen al 2 jaar spreiden in blokken (ochtend en middag), heeft de beperking van het aantal mensen per m2 én/of de 1,5 meter afstand per saldo geen negatieve effecten in bezoekersaantallen. Daarbij hebben wij een groot pand (2700 m2) zodat wij per m2 veel gasten tegelijkertijd kwijt kunnen. De ijssalon Min 12 is totaal niet gevoelig voor Corona maatregelen aangezien dit enkel en alleen gaat om afhalen en eventueel bezorgen.”

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schulden bestaan uit leningen bij Qredits, NEW10, Collin Crowdfund en leaseverplichtingen, met openstaande schulden zijn van respectievelijk € 126.000,-, € 53.550,-, € 123.611,- en € 37.500,-.

Jaarcijfers

Balans na financiering

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 341.000
Vlottende activa € 9.000
Overige vlottende activa € 11.000
Totaal € 361.000

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € -/-44.000
Langlopende schulden € 341.000
Kortlopende schulden € 64.000
Totaal € 361.000

Winst- en verliesrekening tussentijdse cijfers t/m oktober 2021 van VOF MT Leeuwarden Speelparadijs

Omzet € 333.000
Bruto winst €262.000
Kosten € 184.000
Resultaat € 78.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022 (VOF MT Leeuwarden Speelparadijs en MIN12)

Omzet € 935.000
Bruto winst €719.000
Kosten € 514.000
Resultaat € 205.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-174607 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2022 om 11:01
investeerder-110569 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2022 om 11:01
investeerder-40516 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-02-2022 om 11:01
investeerder-25822 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-02-2022 om 11:01
investeerder-256034 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-02-2022 om 11:01

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders