43493

Artem Tolmachev (Weimarstraat 342)

€ 1.000.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 840
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-10-2022 in 2 dagen volgeschreven door 840 investeerders

Samenvatting

Ondernemer en vastgoedbelegger Artem Tolmachev met een Master in Business Administration en een Master in Marketing is eigenaar van het concept Teddy Kids met vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-Locaties. Sinds dit jaar heeft hij in Leiden ook een internationale lagere school opgericht, TISA.

Naast zijn onderneming heeft Artem een vastgoedportefeuille in privé, op dit moment bestaande uit zes objecten in Den Haag en Leiden. Met deze financiering koopt hij het pand van zijn buurman gelegen aan de Weimarstraat 342-342a te Den Haag en het pand aan de Daltonstraat 53, te Den Haag. De waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 5.137.500,- na aankoop en een financiering van € 4.129.072,- (LTV 80%).

Beide panden vallen niet onder de zelfbewoningsplicht. Bij het pand aan de Weimarstraat 342-342a kan hij net als bij het eerder aangekochte pand aan de Weimarstraat 346 een extra etage realiseren. Er is sprake van een vooroverleg met de gemeente om te kijken wat de mogelijkheden zijn om de panden aan de Weimarstraat 342-342a en 346 te Den Haag samen te voegen om er zo luxe appartementen van te kunnen maken voor de verhuur. Naast de vastgoedportefeuille in Nederland, heeft de ondernemer nog drie appartementen in Dubai.

Eerder zijn via Collin Crowdfund de panden aan de Burggravenlaan 210, Burggravenlaan 233, de Bloemistenlaan 12 en de Herenstraat 16 in Leiden gefinancierd en is een van zijn kinderdagverblijven (gedeeltelijk) geherfinancierd. Inmiddels zijn de financieringen op de panden aan de Burggravenlaan 210 en 233 geherfinancierd en daarmee afgelost. Tot op heden heeft de ondernemer zich keurig aan zijn betalingsverplichtingen gehouden.

Financieringsbehoefte
De investering bedraagt € 1.226.250,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.000.000,-. De looptijd is 24 maanden, volledig aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV (Loan-to-value) van de aan te kopen objecten bedraagt 76% na verbouwing. 

Risico
Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. De overall Collin Credit Score is Goed.

De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. De debiteur is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel op basis van de overwaarde van in zijn vastgoedportefeuille en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- gevestigd op:
  • Het appartementsrecht van het onroerend goed aan de: Weimarstraat 342 en 342-A, 2562 HT, te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 8460-A2, te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 600.000,- en een waarde van € 990.000,- na verbouwing in verhuurde staat, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 september 2022.
  • Het appartementsrecht van het onroerend goed aan de: Daltonstraat 53, 2561 SR te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 7016-A2, te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 250.000,- en € 320.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4 maart 2022.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van twee woningen, bestemd voor de verhuur.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987), is woonachtig in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf volledig over door 100% aandeelhouder te worden. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie: “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. Inmiddels is hij dit jaar ook een Internationale lagere school gestart. 

Teddy Kids B.V. heeft volgens de concept cijfers 2021 een resultaat na belasting behaald van € 475.533,-. op een omzet van € 4.504.188,-. Het eigen vermogen bedroeg € 1.205.029,- op een totaal vermogen van € 4.475.075,-. De vaststelling van de jaarrekening 2021 zal volgens planning de komende maand plaatsvinden. De interne cijfers 2022 tot en met augustus laten een verdere groei zien en tenderen nar een netto cashflowoverschot over geheel 2022 van € 500.000,- die kan worden aangewend voor de verdere groei van de vastgoedportefeuille. 

Juridische structuur van de Teddy Kids Groep

Onderneming

Vastgoedportefeuille huidig
Artem heeft een vastgoedportefeuille in privé, op dit moment bestaande uit zes objecten in Den Haag en Leiden. Met deze financiering koopt hij het appartement van zijn buurman gelegen aan de Weimarstraat 342-342a te Den Haag en het appartement aan de Daltonstraat 53, te Den Haag. De portefeuille in Nederland bestaat daarmee uit zes appartementen, een woon-winkelpand en een tussenwoning. Daarnaast heeft de ondernemer nog drie appartementen in Dubai. 

De waarde van de vastgoedportefeuille op dit moment, op basis van taxatierapporten, bedraagt € 5.137.500,- na aankoop, met een Loan-to-Value (LTV) van 80%. De geschatte waarde ligt gezien waardestijgingen hoger dan de taxatiewaarden. 

De waarde van de vastgoedportefeuille na verbouwing, tevens op basis van recente taxatierapporten, bedraagt € 5.717.500,-. Daarmee daalt de Loan-to-Value (LTV) naar verwachting tot 72%.

Weimarstraat 342-342a Den Haag
Betreft een woning met twee afzonderlijke bovenwoningen gelegen op de 1ste en de 2de verdieping in een complex bestaande uit drie bouwlagen.

Conform bouwspecificatie wordt het pand verbouwd voor een bedrag van € 200.000,-. De ondernemer is voornemend om een extra te verhuren object op het pand te realiseren van 52 m2. Het object gelegen aan de Weimarstraat 346 is ook in bezit van de ondernemer en heeft eerder eenzelfde vergunning verkregen. Er wordt dan ook aangenomen dat de te creëren situatie als zodanig is toegestaan.

Daltonstraat 53 Den Haag
Betreft een appartement gelegen op de 1e verdieping in een complex bestaande uit drie bouwlagen met een gebruiksoppervlak van 74 m2. Conform bouwspecificatie wordt het pand verbouwd voor een bedrag van circa € 50.000,-. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aankoop Weimarstraat 342-342a € 610.000,-
Kosten koper € 61.000,-
Verbouwing Weimarstraat € 200.000,-
Aankoop Daltonstraat 53 € 277.500,-
Kosten koper € 27.750,-
Verbouwing Daltonstraat 53 € 50.000,-
Totale investering € 1.226.250,-
Inbreng eigen middelen € 226.250,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.000.000,-

Leenbedrag: € 1.000.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden, volledig aflossingsvrij

Let op: de bedenktermijn zal uiterlijk op 30 oktober verlopen indien de casus volgeschreven is.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Vanwege het box 3 karakter van de financiering is een Dun & Bradstreet score niet van toepassing. Volledigheidshalve vermelden wij dat het bedrijf van de ondernemer, Teddy Kids B.V., de Dun & Bradstreet score Laag risico heeft. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de cijfers van de vastgoedportefeuille van de heer Tolmachev, zijn looninkomsten uit zijn eigen B.V., historische cijfers en tussentijdse omzetcijfers van Teddy Kids B.V., de taxatierapporten en huurcontracten. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het netto cashflowoverschot in privé bedraagt in het eerste jaar € 195.000,-, op basis van de huurstromen en dividenduitkering, na financiering en bouwkosten. Na verbouwing en verhuur bedraagt het netto cashflowoverschot € 82.000,-. De interne cijfers 2022 tot en met augustus in de groep van Teddy Kids B.V. laten een verdere groei zien en tenderen naar een netto cashflowoverschot over geheel 2022 van € 500.000,- die kan worden aangewend voor de verdere groei van de vastgoedportefeuille. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit van de totale vastgoedportefeuille, inclusief de aan te kopen panden, bedraagt na financiering 20% op een balanstotaal van € 5.138.000,-. Na realisatie van de verbouwing bedraagt de solvabiliteit 28% op een balanstotaal van € 5.718.000,-, wat wij kwalificeren als Ruim voldoende. Wij kwalificeren de solvabiliteit vooralsnog als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is de heer Artem Tolmachev. De debiteur is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer materieel op basis van de overwaarde van in zijn vastgoedportefeuille en de privé verhoudingen met de Teddy Kids Groep.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.000.000,- gevestigd op:
  • Het appartementsrecht van het onroerend goed aan de: Weimarstraat 342 en 342-A, 2562 HT, te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 8460-A2, te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 600.000,- en een waarde van € 990.000,- na verbouwing in verhuurde staat, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 8 september 2022.
  • Het appartementsrecht van het onroerend goed aan de: Daltonstraat 53, 2561 SR te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 7016-A2, te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 250.000,- en € 320.000,- na verbouwing, op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4 maart 2022.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 3 maanden voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijvingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-1710 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 14:13
investeerder-108914 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:40
investeerder-147148 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 12:44
investeerder-244801 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 12:36
investeerder-61777 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 12:34

Ondernemer

Artem Tolmachev

Crowdfund Coach


Rick van Griensven