40525

BackWERK Zoetermeer

€ 415.000  |  8,0% rente  |  66 maanden  Investeerders: 439
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 439 investeerders

Samenvatting

BackWERK Zoetermeer wordt een franchisevestiging binnen de BackWERK-formule. BackWERK is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijkste vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. BackWERK is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland, nu ook in Zoetermeer. De city store wordt in oktober turn-key (sleutelklaar) overgedragen aan Monique van Leeuwen en Alex Abdennader, die met hun V.O.F. de franchisepartners worden van de 36ste vestiging in Nederland. De franchisegever is hoofdhuurder van het pand.

Invloed coronavirus
BackWERK Zoetermeer gaat in oktober open. De andere vestigingen van BackWERK zijn tijdens de lockdown beperkt open gebleven voor take away. De omzetten van de bestaande vestigingen hebben zich in de zomer van 2021 hersteld en zitten 10% boven een vergelijkbare periode in 2019. Het grootste deel van de bedrijfskosten zijn variabel en bewegen mee met de omzet. 

Financieringsbehoefte
De totale investering is € 494.500,- inclusief BTW. BackWERK Nederland verstrekt een achtergestelde lening van € 27.500,-. Met een eigen inbreng van € 52.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 415.000,-. De looptijd is 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Daarna volgt een lineaire aflossing in 60 maanden. Verder geldt een eenmalige aflossing (zonder extra vergoedingsrente) van € 75.000,- na ontvangst van de BTW en uiterlijk 31-12-2021. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie van Dun & Bradstreet Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteur is VOF Abdennader h.o.d.n. BackWERK Zoetermeer, met als vennoten mevrouw M. van Leeuwen en de heer A. Abdennader. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers (na inbreng van het eigen vermogen) nihil. 
 • Valora Food Service Deutschland GmbH (namens BackWERK Nederland) geeft een vaste zakelijke borgstelling af voor € 185.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van BackWERK NL B.V. ter hoogte van € 27.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw M. van Leeuwen en heer A. Abdennader gezamenlijk voor € 340.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van debiteur worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden ter hoogte van € 75.000,- van VOF Abdennader h.o.d.n. BackWERK Zoetermeer wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert door BackWERK NL B.V. zes maanden doorbetaling van rente. Gedurende deze termijn zal de aflossing worden bevroren en wordt de vestiging verkocht aan een andere franchisenemer. Op dat moment is de opzet om de lening af te lossen of te herfinancieren. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
 • De eenmalige aflossing die voortvloeit uit de BTW teruggave ter hoogte van € 75.000,- wordt vergoedingsrentevrij afgelost.

Via Collin Crowdfund zijn eerder de city store van BackWERK in Alkmaar en de express store van BackWERK in Rotterdam gefinancierd. Deze leningen lopen naar tevredenheid; de omzet in de zomermaanden ligt volgens BackWERK NL B.V. op het niveau van de prognose.

Video Pitch

Leendoel

BackWERK Zoetermeer wordt verbouwd en aangepast naar het BackWERK concept en daarna turn-key overgedragen aan de ondernemers. De financiering wordt aangewend voor de kosten die dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt de financiering aangewend voor het werkkapitaal en wordt de BTW voorgefinancierd.

Ondernemer

Monique van Leeuwen (1966) en Abdallah (Alex) Abdennader (1980) wonen samen in Zoetermeer en hebben een zoon van 9 jaar.

Alex heeft eerst als teamleider gewerkt bij New York Pizza. Hier heeft hij de opleiding Procestechnologie gevolgd. Sinds 2010 is hij werkzaam bij Cosun Beet Company Experts in Roosendaal. Monique heeft na haar opleiding Management Assistent eerst gewerkt als administratief medewerkster en de laatste tien jaar parttime in de horeca. 

Al langere tijd hebben Monique en Alex de wens om samen een bedrijf te beginnen, liefst binnen een franchiseformule. Sinds 2020 zijn ze in gesprek met BackWERK Nederland en nu doet zich de kans voor om een vestiging in Zoetermeer te openen. 

Monique en Alex zijn een enthousiast stel en vinden in BackWERK een professionele en open franchise organisatie die de ondernemers ontzorgt, zodat zij zich volledig kunnen focussen op de winkel en klantbediening. Alex heeft met zijn leidinggevende ervaring de helicopterview en Monique heeft horeca-ervaring.

Onderneming

BackWERK is een bakery-café waarbij gasten in een warme, gezellige omgeving de heerlijkste vers bereide gerechten direct kunnen kiezen. De kracht van het snel groeiende BackWERK ligt in een combinatie van lage prijzen, grote versheid en snelheid. 

BackWERK is een internationale succesformule en opent steeds meer vestigingen in Nederland. In 2009 werd de eerste Nederlandse vestiging geopend in Nijmegen. De afgelopen jaren is de franchiseketen hard gegroeid en telt op dit moment meer dan 340 vestigingen met locaties in diverse Europese landen, waaronder Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Momenteel staat het aantal vestigingen in Nederland op 35 en heeft BackWERK nog steeds de ambitie op te groeien. 

Sinds het najaar van 2017 valt BackWERK onder het Zwitserse beursgenoteerde Valora A.G. Valora is een food convenience provider (detailhandel, dienstverlening en handel) en hanteert een multi-format strategy met elf verschillende formules. Ze zijn voornamelijk gevestigd in Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland en hebben 2.700 vestigingen. 

Bij BackWERK worden de hele dag door de lekkerste dingen bereid. Het assortiment bestaat uit:

 • Vers belegde broodjes die de dag door vers worden gebakken en belegd;
 • Koude dranken, huisgemaakte sappen, smoothies en frisdranken;
 • Heerlijke warme producten zoals hot sandwiches, vers belegde pizza’s;
 • Vers gebakken koeken en gebak;
 • Warme dranken, zoals verse koffie van Bio Arabica bonen;
 • En natuurlijk vers groot- en klein brood.

De kracht van BackWERK is een vriendelijke prijs en de open keuken. Hiermee is BackWERK transparant over alles wat gegeten en gedronken wordt in de zaak. De producten liggen klaar en klanten hebben de keus om snel of rustig te komen ontbijten, lunchen of een tussendoortje te eten.

BackWERK zit op high traffic locaties, waar mensen winkelen, werken of onderweg zijn. BackWERK wil mensen bedienen die geen zin hebben in een ingewikkelde menu kaart, onduidelijke bestelstructuur en vervolgens te lang moeten wachten op een te duur broodje, bakje of sapje.

Franchiseformule
De franchisegever begeleidt en ontzorgt de bij de formule aangesloten franchisenemers. Nieuwe vestigingen worden na aanpassing naar het BackWERK-concept turn-key overgedragen aan de ondernemer. Indien nodig wordt de ondernemer financieel ondersteund met een achtergestelde lening tegen een lage rente. Nieuwe ondernemers worden goed ingewerkt en vanaf de start intensief begeleid door de openingscoördinator. De franchisegever heeft inzicht in de omzet en kosten van elke vestiging, spreekt regelmatig de ondernemer over de ontwikkelingen en kan bijsturen indien nodig. In de meeste gevallen is de franchisegever de hoofdhuurder van het pand. 

Markt 
BackWERK Zoetermeer wordt naar verwachting in oktober 2021 geopend aan de Westwaarts 3 in het Stadshart van Zoetermeer. 

De passanten- en toeristenstroom in de winkelstraten zijn het afgelopen voor- en najaar weliswaar gedaald. Toch kan de BackWERK formule een gezonde exploitatie laten zien. De formule draait voor 50% op take away. In de zomermaanden van 2021 was de omzet van de city stores ongeveer 10% hoger dan een vergelijkbare periode in 2019, ondanks de lagere passantenstromen en de 1,5 meter afstand die binnen de winkels werd gerespecteerd. 

Zoetermeer heeft een sterke regiofunctie. De markt bestaat met name uit winkelend publiek. De vestiging ligt in het voetgangersgebied aan het begin van het Stadshart van Zoetermeer. Onder het Stadshart zijn diverse parkeergarages waar het de eerste twee uur gratis parkeren is. Ook de Randstadrail stopt hier.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwkundige voorzieningen € 215.500,-
Inventaris en installaties € 149.000,-
Franchise entree fee € 13.500,-
Werkkapitaal en voorraad € 32.500,-
Voorfinanciering BTW € 84.000,-
Totale investering € 494.500,-
Eigen inbreng € 52.000,-
Achtergestelde lening BackWERK NL B.V. € 27.500,-
Lening via Collin Crowdfund € 415.000,-

Leenbedrag: € 415.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 66 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. 
Verder geldt een eenmalige aflossing (zonder extra vergoedingsrente) van € 75.000,- na ontvangst van de BTW, uiterlijk 31-12-2021.

De franchisegever is hoofdhuurder van het pand en vraagt vooraf geen huurgarantie.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert de VOF Abdennader h.o.d.n. BackWERK Zoetermeer als Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een omzet begroot van € 736.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen op de Collin lening en privé opnames van € 13.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 806.000,- en een netto cashflow overschot van € 8.000,-. Een groot deel van de kosten hebben een variabel karakter. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemers brengen zelf € 52.000,- in aan eigen vermogen. Daarnaast verstrekt de BackWERK NL B.V. een achtergestelde lening van € 27.500,-. Hiermee wordt het risicodragend vermogen bij aanvang 16% van het balanstotaal, welke op € 495.000,- wordt begroot. Na twaalf maanden stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 18% op een balanstotaal van € 377.000,-. Aan het eind van het tweede volle jaar wordt een solvabiliteit begroot van 27% op een balanstotaal van € 343.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is VOF Abdennader h.o.d.n. BackWERK Zoetermeer, met als vennoten mevrouw M. van Leeuwen en de heer A. Abdennader. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers (na inbreng van het eigen vermogen) nihil. 
 • Valora Food Service Deutschland GmbH (namens BackWERK Nederland) geeft een vaste zakelijke borgstelling af voor € 185.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De lening van BackWERK NL B.V. ter hoogte van € 27.500,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Rente wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw M. van Leeuwen en heer A. Abdennader gezamenlijk voor € 340.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van debiteur worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vordering BTW-gelden ter hoogte van € 75.000,- van VOF Abdennader h.o.d.n. BackWERK Zoetermeer wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • In geval van een liquiditeitstekort bij debiteur, garandeert door BackWERK NL B.V. zes maanden doorbetaling van rente. Gedurende deze termijn zal de aflossing worden bevroren en wordt de vestiging verkocht aan een andere franchisenemer. Op dat moment is de opzet om de lening af te lossen of te herfinancieren. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.
 • De eenmalige aflossing die voortvloeit uit de BTW teruggave ter hoogte van € 75.000,- wordt vergoedingsrentevrij afgelost.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van beide vennoten, de borgstelling van BackWERK NL B.V. en Valora Food Service Deutschland GmbH, de verpanding van zowel de overlijdensrisicoverzekering als van de vorderingen kwalificeren wij de zekerheid als Voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59371 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 10:20
investeerder-34179 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 10:20
investeerder-77700 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 10:20
investeerder-109055 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 10:20
investeerder-48876 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 10:20

Ondernemer

A. Abdennader en M. van Leeuwen

Crowdfund Coach


Henk Beke