47860

Cambreur Beheer B.V. 3

€ 275.000  |  7,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 203
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 203 investeerders

Samenvatting

Cambreur Beheer B.V. wordt geëxploiteerd door Joep van den Hoven. De ondernemer is middels Cambreur Beheer B.V. in het bezit van een monumentaal pand te Brielle, welke momenteel (gedeeltelijk) wordt verhuurd voor zakelijk gebruik. Er is op dit moment een supermarkt gehuisvest als huurder met een meerjarig huurcontract. 

Er zijn uitgewerkte plannen om een gedeelte van het pand te transformeren naar appartementen om deze vervolgens te verhuren. De ondernemer heeft in het verleden een tweetal eerdere succesvolle financieringen via Collin verkregen voor onder andere het vergunningstraject met betrekking tot de transformatie, (minimale) verbouwingskosten en herfinanciering van de bestaande hypotheek. De vergunning voor de transformatie is inmiddels verleend. Daarentegen is hij de verbouwing nog niet gestart vanwege de hoge bouwkosten. 

De twee bestaande leningen zullen worden geherfinancierd middels deze lening:
Cambreur Beheer B.V. met leningnummer 39662
Cambreur Beheer B.v. met leningnummer 41833

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 275.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000.,-. De looptijd is 12 maanden volledig aflossingsvrij met in de laatste termijn een slot van € 275.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.

 • De geldnemer is Cambreur Beheer B.V. 
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,-op het bedrijfspand met als adres Nobelstraat 26 en 30 3231 BC en Venkelstraat 17a, 17b en 17c 3231XT te Brielle, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3745 te Brielle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-03-2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfspand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC en Venkelstraat 17a, 17b en 17c 3231XT te Brielle, kadastraal bekend als sectie B nummer 3745 te Brielle worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste 6 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maanden rentevergoeding te voldoen. 

Leendoel

De middelen van deze financiering zullen aangewend worden voor de herfinanciering van de lopende lening bij Collin en aanvullend werkkapitaal.

Ondernemer

Joep van den Hoven (1960) is een ervaren ondernemer. In april 2021 (€ 150.000,-) en mei 2022 (€ 75.000,-) zijn een tweetal leningen verstrekt waarbij tot op heden de betalingsverplichtingen correct zijn nagekomen.

Onderneming

Cambreur Beheer B.V. houdt zich specifiek bezig met de verhuur en transformatie van het monumentale pand te Brielle. 

Inmiddels zit er al jarenlang een tevreden huurder in het zakelijke gedeelte van het pand. De bovenverdieping zal naar verwachting op termijn getransformeerd worden naar een drietal appartementen, aangezien de vergunning hiervoor inmiddels is verkregen. De tekenen voor de bouw van de appartementen liggen al klaar. Daarentegen is hij de verbouwing nog niet gestart vanwege de hoge bouwkosten.

De LTV (Loan-to-Value) is 59% op basis van de huidige waarde van het onroerend goed.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering bestaande Collin leningen € 225.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Totaal € 275.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 12 maanden aflossingsvrij

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Cambreur Beheer B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarrekening 2022 en 2023 en de waarde van de eerste hypothecaire inschrijving.

Afloscapaciteit
De behaalde omzet in 2022 en 2023 is gebaseerd op de huurinkomsten van de huurder van de supermarkt. In 2023 bedroeg de omzet € 33.000,- met een nettowinst van € 6.000,-. Het netto cashflowoverschot bedroeg € 9.000,-. In 2024 wordt er een hogere omzet begroot van € 36.000,- in verband met de huurindexatie. De nettowinst zal naar verwachting € 4.000,- bedragen met een cashflowoverschot van € 7.000,-. In de prognose 2024 is rekening gehouden met de hogere financiering bij Collin eind april. We kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per 31-12-2023 bedroeg 55% op een balanstotaal van € 512.000,-. Na herfinanciering zal de solvabiliteit ietwat dalen naar 50% op een balanstotaal van € 562.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit als Zeer goed. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Cambreur Beheer B.V. 
 • Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande eerste hypothecaire inschrijving van € 600.000,-op het bedrijfspand met als adres Nobelstraat 26 en 30 3231 BC en Venkelstraat 17a, 17b en 17c 3231XT te Brielle, kadastraal bekend als sectie B, nummer 3745 te Brielle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 470.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24-03-2021.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van bedrijfspand met als adres: Nobelstraat 26 en 30, 3231 BC en en Venkelstraat 17a, 17b en 17c 3231XT te Brielle, kadastraal bekend als sectie B nummer 3745 te Brielle worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund;
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Indien de geldnemer in de eerste 6 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 6 maanden rentevergoeding te voldoen. 

Door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 1.500 geïnvesteerd.
18-04-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2024 om 11:00
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
18-04-2024 om 11:00

Ondernemer

J.C.M. van den Hoven

Crowdfund Coach


Marijke Panis