42978

Fat Phills Utrecht

€ 250.000  |  7,0% rente  |  42 maanden  Investeerders: 240
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

29 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-09-2022 in 9 dagen volgeschreven door 240 investeerders

Samenvatting

Fat Phills Diner is een Nederlands dine-in restaurant geïnspireerd op de Amerikaanse keuken met gerechten die niet vaak op de Nederlandse menukaart staan (‘guilty pleasures’). De formule bestaat alleen in Nederland en heeft inmiddels zes restaurants. Fat Phills Utrecht wordt het tweede restaurant van Gidon Bouwhuis en Benjamin Reid, die ook Fat Phills Zoetermeer exploiteren. Fat Phills Zoetermeer is recent via Collin Crowdfund gefinancierd

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de nieuwe vestiging in Utrecht bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 42 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn BCB Investments B.V. en FP Utrecht B.V.
 • De heer G. Bouwhuis en de heer B.N.I. Reid geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
 • De reeds verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis van een familielid van een van de ondernemers aan de Galileïstraat 75, 2561 SZ te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie W, nummer 3730 A2, appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage zal ook voor deze financiering gelden. De investeerders in deze lening hebben een tweede rang in de hypothecaire inschrijving ten opzichte van de investeerders in Fat Phills Zoetermeer. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 160.000,- en openstaande schuld van € 135.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 635.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 augustus 2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 250.000 afgegeven door Gidon Beheer B.V. en Reid Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders voor de eigen inbreng, samen ter hoogte van € 170.000,-, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fat Phills Utrecht B.V. en BCB Investments B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

Het doel van de lening is de opstart van de nieuwe franchisevestiging van Fat Phills Diner in Utrecht. De financiering is bestemd voor de inrichting en inventaris, de waarborgsom voor de huur, franchise entreefee en werkkapitaal.

Ondernemer

Benjamin Reid (1994) woont samen met zijn vriendin in Den Haag. Na zijn vmbo-opleiding heeft hij in de avonduren verschillende SVO-fastfoodopleidingen doorlopen. Eerst heeft Benjamin gewerkt als pizzabakker en is later doorgegroeid tot leidinggevende. De laatste zes jaar is hij supervisor voor de vijf Domino’s Pizza-vestigingen van Gidon Bouwhuis. Met hem krijgt Benjamin de kans om ook ondernemer te worden. 

Gidon Bouwhuis (1988) is alleenstaand en woon in Den Haag. Ook Gidon heeft na zijn vmbo-opleiding in de avonduren verschillende SVO-fastfoodopleidingen gevolgd en werkt sinds 2003 bij Domino’s Pizza. Eerst als pizzabakker, later storemanager en supervisor. Ruim zeven jaar geleden werd hij ondernemer en begon met een compagnon twee Domino’s Pizza’s. Inmiddels is Gidon mede-eigenaar van vijf Domino’s Pizza vestigingen. Daarnaast is hij mede-eigenaar van Danscafé Club Gewoon in Den Haag en heeft hij vorig jaar Lunchroom Gewoon ’n Broodje in Scheveningen geopend. 

Met Fat Phills zijn ondernemers in een veelbelovende, relatief jonge formule gestapt. Ze zijn samen overtuigt van het concept en de potentie die het in zich heeft. De ambitie is om binnen enkele jaren drie vestigingen van Fat Phills te gaan exploiteren. Ze geloven in goede samenwerking met de franchisegever, waar zowel hun eigen vestigingen als de franchiseketen van kan profiteren.

Onderneming

Franchiseformule
Bij Fat Phill’s is er ingespeeld op de Amerikaanse markt door een menukaart te maken die gebaseerd is op de typisch Amerikaanse keuken. Op het menu van Fat Phill’s staan originele, Amerikaanse gerechten die voornamelijk vlees bevatten met veel natuurlijke smaken. Naast heerlijke burgers bestaat het assortiment uit cheesy fries, sandwiches, verschillende bijgerechten en milkshakes. Wanneer je Fat Phill’s passeert, kun je niet anders dan naar binnenlopen om te kijken waar die geweldige geuren vandaan komen. Daarnaast hoef je voor je favoriete guilty pleasures niet de deur uit; Fat Phill’s maakt het namelijk mogelijk om de lekkerste burgers, sandwiches en bijgerechten ook thuis te laten bezorgen.

Fat Phills is een Nederlandse formule en heeft nu zes vestigingen. De eerste vestiging is in 2019 geopend in Amsterdam, gevolgd door Almere, Den Haag, Leidschendam (Mall of the Netherlands) en Arnhem. Sinds juni 2022 is Fat Phill’s Zoetermeer open. In oktober 2022 opent Fat Phill’s Tilburg, deze vestiging is ook via Collin Crowdfund gefinancierd.

Onderneming
In april 2022 zijn via Collin de investeringen in Fat Phill’s Zoetermeer gefinancierd. Door aanvullende wensen van ondernemers, hogere verbouwingskosten en voorfinanciering van de btw, hebben ondernemers zelf € 120.000,- aanvullend (achtergesteld) kapitaal ingebracht. De omzet in de eerste acht weken vanaf de opening medio juni is hoger dan begroot: ondanks de hoge zomerse temperaturen wordt over die periode gemiddeld bijna 9% hogere omzet behaald.

Doelgroep en markt
De doelgroep van Fat Phills is 21-35 jaar en heeft een bovenmodaal inkomen. Ze houden van lekker eten, zijn bereid om iets meer te betalen voor de totale ervaring en zoeken graag iets bijzonders. 

Het plan is om het restaurant de eerste week van november te openen. Benjamin Reid en Gidon Bouwhuis zijn in de opstartfase zelf in de nieuwe zaak aanwezig. De verwachting is dat na ongeveer een half jaar een manager het restaurant meer zelfstandig kan gaan leiden. Door het ruime netwerk van de ondernemers, verwachten ze niet dat het vinden van (keuken) personeel een probleem zal worden. 

Fat Phill’s bevindt zich in de markt van premium quality fastfood. Er is geen vergelijkbaar concept in Utrecht. Fat Phill’s wordt gevestigd in het centrum van Utrecht, aan de Vinkenburgstraat 17, nabij het Neude. In de omgeving zijn meer restaurants en terrassen gevestigd. In en rondom het centrum Utrecht wonen veel (internationale) studenten en jonge expats die vaak buiten de deur eten. Het restaurant heeft 40 zitplaatsen binnen en een terras met 12 stoelen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Het geconsolideerde investeringsoverzicht van Fat Phill’s Utrecht, Fat Phill’s Zoetermeer en BCD Investments is als volgt. 

Vaste activa € 345.000,-
Franchise entreefee €20.000,-
Waarborgsom huur €30.000,-
Werkkapitaal, btw, voorraad en onvoorziene kosten € 160.000,-
Totale investering € 555.000,-
Eigen inbreng € 175.000,-
Collin lening Fat Phill’s Zoetermeer* € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

* Op 3 mei 2022 is een lening verstrekt ten behoeve van Fat Phill’s Zoetermeer voor een bedrag van € 130.000,-. De looptijd is 39 maanden, waarvan de eerste drie maanden aflossingsvrij. Het rentepercentage is 7,0% over de hele looptijd. 
Er zijn geen andere externe financiers. 

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: De looptijd is 42 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 36 maanden.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor FP Utrecht B.V. is verhoogd risico, de kwalificatie voor BCB Investments B.V. is laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we een Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde balans na investering en de prognoses voor de komende drie jaar van Fat Phill’s Zoetermeer, Fat Phill’s Utrecht en BCD Investments. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De prognoses passen bij de ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden wordt een geconsolideerde omzet begroot van € 1.200.000,-. Na aflossingen op de Collin lening resteert er naar verwachting een netto cashflowoverschot van € 101.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 1.267.000,- en een netto cashflow overschot na aflossingen van € 114.000,-. Vanwege het feit dat de afloscapaciteit op basis van prognoses is, kwalificeren we de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Het geconsolideerde risicodragend vermogen na financiering bedraagt 32% op een balanstotaal van € 555.000,-. Door de ingehouden winst en aflossingen op de leningen, wordt na 12 maanden een solvabiliteit begroot van 48% op een balanstotaal van € 606.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn BCB Investments B.V. en FP Utrecht B.V.
 • De heer G. Bouwhuis en de heer B.N.I. Reid geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde. 
 • De reeds verkregen tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis van een familielid van een van de ondernemers aan de Galileïstraat 75, 2561 SZ te 's-Gravenhage, kadastraal bekend als sectie W, nummer 3730 A2, appartementsindex 2 te ’s-Gravenhage zal ook voor deze financiering gelden. De investeerders in deze lening hebben een tweede rang in de hypothecaire inschrijving ten opzichte van de investeerders in Fat Phills Zoetermeer. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 160.000,- en openstaande schuld van € 135.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 635.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 19 augustus 2022.
 • Voornoemde twee aparte zekerheidsrechten (derdenhypotheekrecht én borgtocht) kunnen door Collin los van elkaar worden uitgewonnen.
 • Er wordt een gezamenlijke zakelijke borgstelling ter hoogte van € 250.000 afgegeven door Gidon Beheer B.V. en Reid Beheer B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De leningen van de aandeelhouders voor de eigen inbreng, samen ter hoogte van € 170.000,-, worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente mag wel worden betaald. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Fat Phills Utrecht B.V. en BCB Investments B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving als de persoonlijke en de zakelijke borgstellingen kwalificeren wij de zekerheid als Ruim Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheid: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 1.000,- ontvangen de investeerders een waardebon voor een gratis burger naar keuze, frietjes en drankje naar keuze voor één persoon. Deze waardebon is éénmalig en uitsluitend in te wisselen bij Fat Phills Utrecht en is geldig tot 31-3-2023.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-140694 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 8:10
investeerder-208191 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 8:08
investeerder-109607 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 8:04
investeerder-5541 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 7:37
investeerder-17178 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-09-2022 om 19:55

Ondernemer

B.N.I. Reid en G. Bouwhuis

Crowdfund Coach


Henk Beke