45357

LEF Invest B.V.

€ 420.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 209
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 209 investeerders

Samenvatting

LEF Invest B.V. is een in 2023 opgerichte holding, ten hoeve van de overnames van Station7 en meubelfabriek Vroom. De activiteiten van Station7 (opgericht in 2012) bestaan uit het ontwerpen en verkopen van eigentijdse meubels aan zowel projectinrichters als consumenten. Verkoop vindt plaats vanuit een eigen showroom en via online kanalen. 

De activiteiten van Station7 zijn per eind 2022 doorgestart in een nieuwe vennootschap: S7 Living B.V. De merknaam Station7 blijft wel bestaan. De activiteiten van Meubelfabriek Vroom B.V. zijn vanaf april 2023 doorgestart vanuit de nieuwe vennootschap Vidato Interiors B.V. Beide bedrijven zijn werkmaatschappijen van LEF Invest B.V.

De strategische voordelen die ontstaan door het samenvoegen van beide ondernemingen zijn onder andere:

 • Modernisering van het productassortiment van Vidato aan de hand van de marktkennis van Station7;
 • Aanwezige on- en offline verkooppunten van Station7 en Vidato inzetten voor verkoop van producten van beide bedrijven
 • Supply chain issues van Station7 oplossen door de productie van het assortiment bij Vidato. Hierdoor is Station7 niet meer afhankelijk van externe leveranciers. Hierdoor is er meer invloed op de kwaliteit en bestaat de mogelijkheid voor maatwerkprojecten.

Er wordt door de ondernemers een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven, een van de ondernemers geeft een tweede hypothecaire inschrijving af op zijn woonhuis en één van de aandeelhouders geeft een materiele zakelijke borgstelling af. 
Eelco (één van de ondernemers van LEF Invest B.V.) is ondernemer geweest van Station7 B.V. eigenaar van Maison Rêve B.V. Beide bedrijven zijn via Collin Crowdfund gefinancierd. Station7, gefinancierd begin 2017, is inmiddels volledig afgelost en de lening bij Maison Rêve B.V., gefinancierd eind 2021, zal middels deze financiering volledig worden afgelost.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 990.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 420.000,- De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico en de overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn LEF Invest B.V., S7 Living B.V. en Vidato Interiors B.V. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 420.000,- op het woonhuis aan de Distelbergsestraat 3, 6654 BK te Afferden, kadastraal bekend als sectie D nummer 2511 te Druten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 455.000,- en een openstaande schuld van € 432.000,- per 14-3-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23-12-2023.
 • JG Investments B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van de onderneming per 31-12-2022 bedroeg € 7.900.000,- op basis van de conceptcijfers 2022. De Dun & Bradstreet score voor JG Investments B.V. is Laag risico.
 • E.G.J. Gerlag, F.F.J.M. van Rooij en L. Goossens geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, éénmalig een vervroegde aflossing te doen ter hoogte van € 150.000,- zonder vergoedingsrente. E.G.J. Gerlag is voornemens om een perceel in privé bezit te verkopen, de middelen die hieruit vrijkomen is hij voornemens om af te lossen op deze financiering.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Video Pitch

Leendoel

Deze financiering wordt aangewend voor diverse doeleinden, zoals de aankoop van activa, inrichting van showrooms, werkkapitaal en herfinanciering. De totale financiering wordt voldaan vanuit een lening vanuit de curator, agiostortingen van de aandeelhouders en de financiering via Collin Crowdfund.

Ondernemer

Eelco Gerlag is sinds 2002, als ondernemer, actief in de meubelbranche. Hij is in 2011 gestart met de online verkoop van vooral zitmeubelen vanuit een winkelpand in Druten. Daarvoor heeft hij jarenlang ervaring opgedaan bij een internationale meubelgroothandel. Binnen LEF Invest B.V. heeft hij de algemene leiding en is verantwoordelijk voor de productontwikkeling en sales.

Frank van Rooij heeft ruim 15 jaar ervaring als ondernemer in de e-commerce met kennis van de B2B en B2C markt. Binnen LEF Invest B.V. verantwoordelijk voor HR, facilitair, IT en de financiën. Zijn eigen onderneming, Comlinq, kan zelfstandig blijven draaien en is zodoende dus fulltime beschikbaar voor LEF Invest B.V.

Lars Goossens is ruim 10 jaar eigenaar van Goossens Techniek B.V. met o.a. de productie van metalen meubelen. Binnen LEF Invest B.V. is hij verantwoordelijk voor de productie. Goossens Techniek B.V. wordt gerund door een bedrijfsleider. Hierdoor is hij vrijwel fulltime beschikbaar voor LEF Invest B.V.

Jos Goosens heeft sinds de start van LEF Invest B.V. de rol als commissaris. Hij voert periodiek controles uit en denkt mee bij de investeringen die gedaan worden bij LEF Invest B.V. Naast zijn werkzaamheden bij LEF Invest B.V. heeft Jos ruim 40 jaar ervaring als ondernemer in de fruitteelt bij zijn bedrijf Flevoplant.

Samen vormen Eelco, Frank, Lars en Jos het managementteam van LEF Invest B.V., met ieder eigen verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 

Onderneming

LEF Invest B.V. is een in 2023 opgerichte holding, ten hoeve van de overnames van Station7 en meubelfabriek Vroom. De activiteiten van Station7 (opgericht in 2012) bestaan uit het ontwerpen en verkopen van eigentijdse meubels aan zowel projectinrichters als consumenten. Verkoop vindt plaats vanuit een eigen showroom en via online kanalen. 

Meubelfabriek Vroom is een productiebedrijf van ambachtelijke meubels (opgericht in 1976). Vidato heeft door de jaren heen een sterke naamsbekendheid opgebouwd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. Vidato levert haar meubels aan ca. 75 retailwinkels. Daarnaast produceert en levert de onderneming maatwerkprojecten voor de horeca, de zorg en het onderwijs.

In september 2022 is Station7 gefailleerd, mede als gevolg van supply chain issues en de wispelturige markt tijdens de coronaperiode. Na enkele maanden van onderzoek heeft eigenaar Eelco Gerlag besloten een doorstart te realiseren met behulp van kundige en vermogende partners. Het faillissementsonderzoek is inmiddels volledig afgewikkeld en hieruit is geen paulianeus handelen danwel onbehoorlijk bestuur naar voren gekomen.

In februari 2023 kwam een kans voorbij in de vorm van het faillissement van Meubelfabriek Vroom B.V. De kwalitatief hoogwaardige producten die deze onderneming produceert, in combinatie met de goede naamsbekendheid in de markt, biedt grote strategische voordelen voor Station7. Volgens de curator is het faillissement te wijten aan de wispelturige markt tijdens de coronaperiode, de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande hoge inflatie. De kosten namen enorm toe, welke onvoldoende aan klanten konden worden doorbelast.

De activiteiten van Station7 zijn per eind 2022 doorgestart in een nieuwe vennootschap: S7 Living B.V. De merknaam Station7 blijft wel bestaan. De activiteiten van Meubelfabriek Vroom B.V. zijn vanaf april 2023 doorgestart vanuit de nieuwe vennootschap Vidato Interiors B.V. Beide bedrijven zijn werkmaatschappijen van LEF Invest B.V.

Vanuit Station7 worden onder andere inventaris, domeinnamen, websites en online marktingtools aangekocht. Vanuit Meubelfabriek Vroom zijn de huurcontracten, leasecontracten, ICT-apparatuur, inventaris, rollend materieel, voorraad en domeinnamen overgenomen. Ook is de orderportefeuille (ter grootte van € 480.000,-) aangekocht. Tevens zijn vrijwel alle medewerkers van Meubelfabriek Vroom (25 van de 31 medewerkers) overgenomen. 

De strategische voordelen die ontstaan door het samenvoegen van beide ondernemingen zijn onder andere:

 • Modernisering van het productassortiment van Vidato aan de hand van de marktkennis van Station7;
 • Aanwezige on- en offline verkooppunten van Station7 en Vidato inzetten voor verkoop van producten van beide bedrijven
 • Supply chain issues van Station7 oplossen door de productie van het assortiment bij Vidato. Hierdoor is Station7 niet meer afhankelijk van externe leveranciers. Hierdoor is er meer invloed op de kwaliteit en bestaat de mogelijkheid voor maatwerkprojecten.

De visie, strategie, capaciteiten en ervaring van LEF Invest sloot volgens de curator het beste aan bij hetgeen deze onderneming nodig had, waardoor LEF Invest geselecteerd werd uit een selectie van meerdere potentiële kopers.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop activa Meubelfabriek Vroom B.V. € 300.000,-
Voorraad opbouw  € 100.000,-
Snijmachine en CNC-Machine € 50.000,-
LED-verlichting  € 25.000,-
Inrichting showroom Vidato Interiors   € 20.000,-
Inrichting showroom S7 Living € 95.000,-
Werkkapitaal  € 330.000,-
Herfinanciering lening Maison Rêve B.V. € 70.000,-
Totaal € 990.000,-
Gefinancierd door curator  € 150.000,-
Eigen inbreng aandeelhouders  € 420.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 420.000,-

Leenbedrag: € 420.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 60 maanden, met de eerste 6 maanden aflossingsvrij en daarna een lineaire maandelijkse aflossing.

Overige financiers:
Per medio mei 2024 wordt de laatste termijn van de lening van de curator voldaan. De openstaande schuld, op dit moment, is € 38.000,-. Na de termijn mei is de schuld richting de curator volledig afgewikkeld. Hierna is Collin Crowdfund de enige financier van de bedrijven. 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor LEF Invest B.V. is Laag risico, voor S7 Living B.V is de score Verhoogd risico en voor Vidato Interiors B.V. is de score Aanzienlijk risico. Voor de holdings van de aandeelhouders gelden de volgende scores: Maison Rêve B.V. aanzienlijk risico en voor JG Investments B.V., Lars Goossens Holding B.V. en Blue Invest Holding B.V. Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers van 2023 en de prognoses voor 2024 voor LEF Invest B.V.. Daarnaast is gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2022 van de holdings van de ondernemers en het taxatierapport van het woonhuis van de één van de ondernemers. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De ondernemer is per april 2023 gestart. In 2023 is een omzet behaald van € 2.800.000,-, met een netto cashflow tekort van € 17.000,-. Dit verlies is met name ontstaan door de forse investeringen ten tijde van de opstart. De liquiditeitsbegroting laat een duidelijk opwaartse lijn zien. Voor 2024 wordt een omzet verwacht van € 5.363.000,-, met een netto cashflow overschot, na aflossingen, van € 386.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg ultimo 2023 27% op een balanstotaal van € 1.280.000,-. Dit komt met name door de agiostortingen vanuit de ondernemers. Voor ultimo 2024 wordt een solvabiliteit verwacht van 46% op een balanstotaal van € 1.627.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn LEF Invest B.V., S7 Living B.V. en Vidato Interiors B.V. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 420.000,- op het woonhuis aan de Distelbergsestraat 3, 6654 BK te Afferden, kadastraal bekend als sectie D nummer 2511 te Druten, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 455.000,- en een openstaande schuld van € 432.000,- per 14-3-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 23-12-2023.
 • JG Investments B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het eigen vermogen. Het eigen vermogen van de onderneming per 31-12-2022 bedroeg € 7.900.000,- op basis van de conceptcijfers 2022. De Dun & Bradstreet score voor JG Investments B.V. is Laag risico.
 • E.G.J. Gerlag, F.F.J.M. van Rooij en L. Goossens geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 175.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemers worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, éénmalig een vervroegde aflossing te doen ter hoogte van € 150.000,- zonder vergoedingsrente. E.G.J. Gerlag is voornemens om een perceel in privé bezit te verkopen, de middelen die hieruit vrijkomen is hij voornemens om af te lossen op deze financiering.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de materiele zakelijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende 
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2024 om 12:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2024 om 12:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2024 om 12:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2024 om 12:04
investeerder-68637 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-03-2024 om 12:04

Ondernemer

J.C.M. Goossens

L. Goossens – F.F.J.M. Van Rooij – E.G.J. Gerlag

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij