43197

Lumado B.V.

€ 525.000  |  7,5% rente  |  24 maanden  Investeerders: 386
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 386 investeerders

Samenvatting

Dominique de Wit is actief in de projectontwikkeling waarbij hij zich focust op leegstaande panden op goede locaties in steden en dorpen om deze vervolgens te ontwikkelen naar (stads)woningen. Het beoogde project betreft de herontwikkeling van een bedrijfspand naar meerdere wooneenheden in Halsteren. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 525.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 525.000,-. De looptijd is 24 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 525.000,- in de 24e maand. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden voor deze aanvraag zijn:

  • De debiteuren zijn Lumado B.V. en Leblanc Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 525.000,- op het onroerend goed aan de Halsterseweg 43 en 43a, 4661 KM te Halsteren, kadastraal bekend als sectie C nummer 9229 te Halsteren, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 475.000,-.
  • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Halsterseweg 43 en 43a, 4661 KM te Halsteren, kadastraal bekend als sectie C nummer 9229 te Halsteren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

Het leendoel is de aanschaf van het pand aan de Halsterseweg 43 en 43a 4661 KM te Halsteren.

Ondernemer

Dominique de Wit (1974), bekend van de eerdere aanvragen van Lumado B.V. (lening 1 en lening 2) en Brickfield B.V. (lening 1 en lening 2) waarbij tot op heden altijd aan de betalingsverplichtingen is voldaan, is in 1998 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en is vervolgens consultant en assistent-manager geweest bij Deloitte respectievelijk PricewaterhouseCoopers. Vanaf 2005 is hij zelfstandig verder gegaan via Brickfield B.V., wat zich toen nog toelegde op vastgoedadvies en interim-management. Vanaf 2021 richt Brickfield B.V. zich uitsluitend op projectontwikkeling. De heer De Wit heeft hierbij in de heer Van den Boom een partner gevonden, die in mei 2021 de helft van de aandelen heeft overgenomen. Vanaf 2014 is hij zich middels Lumado B.V. actief bezig gaan houden met projectontwikkeling.

Onderneming

Lumado herontwikkelt panden (veelal voormalige kantoren/winkels) op centrale locaties in steden en dorpen tot eigentijdse, superieur afgewerkte (stads)woningen. De focus ligt hierbij voornamelijk op de regio Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. Binnen Lumado worden de relatief kleinere projecten uitgevoerd. Grotere projecten worden uitgevoerd binnen Brickfield B.V., waarin de andere aandeelhouder meer specialistische bouwkennis heeft, waardoor transformatie in eigen beheer kan worden uitgevoerd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Halsterseweg 43/43a te Halsteren € 475.000,-
Kosten koper € 50.000,-
Totaal € 525.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 525.000,-

Leenbedrag: € 525.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 24 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn van € 525.000,- in de 24e maand.

Overige financiers:
Voor de ontwikkeling van de overige projecten zijn er aflossingsvrije leningen met een totaal lening bedrag van € 4.817.000,- bij particulieren afgesloten. Deze leningen worden afgelost na afronding/verkoop van een project.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Leblanc Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Lumado B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze zijn gebaseerd op de jaarrekeningen van 2021, tussentijdse cijfers 2022 en aangeleverde prognoses. De Overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Op basis van geconsolideerde cijfers 2021 van Leblanc Holding BV en Lumado was er een netto cash flow overschot van € 162.000,-. Voor 2022 wordt een negatieve cashflow verwacht van € 218.000,- die op te vangen is door middel van de aanwezige liquide middelen. Voor 2023 wordt een cashflow overschot verwacht van € 2.317.000,-, aangezien de huidige projecten in dat jaar afgerond zullen worden. Door de mate van onzekerheid hiervan hebben wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende gekwalificeerd. 

Solvabiliteit
Op basis van de geconsolideerde balanspositie, rekening houdend met de stille reserve van € 413.000,- op het kantoorpand, bedraagt het eigen vermogen na kredietverlening € 889.000,- op een balanstotaal van € 6.394.000,-. De solvabiliteit bedraagt hiermee 14%. Hiermee kwalificeren wij de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Lumado B.V. en Leblanc Holding B.V.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 525.000,- op het onroerend goed aan de Halsterseweg 43 en 43a, 4661 KM te Halsteren, kadastraal bekend als sectie C nummer 9229 te Halsteren, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt aangekocht voor € 475.000,-.
  • De heer D. de Wit geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed aan de Halsterseweg 43 en 43a, 4661 KM te Halsteren, kadastraal bekend als sectie C nummer 9229 te Halsteren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object aan de Halsterseweg 43 te Halsteren als de momenteel materiële persoonlijke borgstelling van € 200.000,- kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-288869 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 11:05
investeerder-68695 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 11:05
investeerder-68974 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 11:05
investeerder-12966 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 11:05
investeerder-34074 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-09-2022 om 11:05

Ondernemer

D. de Wit

Crowdfund Coach


Lars van Meer