29316

Valón

€ 125.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 130
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-08-2018 in 1 uur volgeschreven door 130 investeerders

Samenvatting

In de Amsterdamse Rivierenbuurt wordt een oud bruin café getransformeerd naar een wijnrestaurant met Spaanse elementen onder de naam VALÓN. De gastro-/wijnbar zal zich richten op lunch, borrel en diner. Binnen komen er 40 zitplaatsen en buiten komt er een aangekleed hoekterras met 50 zitplaatsen.

Initiatiefnemers zijn vastgoedondernemer Martijn Gravesteijn, bij Collin Crowdfund bekend van de projecten Beefsteak Club en Hennequin & To  en de toekomstige gezichten van de zaak Joyce Elviria en Emanuel Schob, die beiden een ruime ervaring hebben in de horeca in de Rivierenbuurt. 

VALÓN is de handelsnaam van River Horeca Amsterdam B.V., een nieuwe besloten vennootschap. Martijn Gravesteijn wordt aandeelhouder (50%). Hij brengt de achtergestelde lening in en staat borg voor de lening via Collin. Joyce en Emanuel krijgen ieder 20% van de aandelen, om ze voor langere tijd te binden aan de zaak.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 225.000,-. Een van de aandeelhouders verstrekt een achtergestelde lening ter hoogte van € 100.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden met een aflossingsvrije periode van drie maanden. Daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert River Horeca Amsterdam B.V. als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is River Horeca Amsterdam B.V. Er wordt een lening van € 100.000,- ingebracht door Gravesteijn Beheer B.V. Deze lening wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders bij Collin Crowdfund. De heer M. Gravesteijn en Gravesteijn Beheer B.V. geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van River Horeca Amsterdam B.V. worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tot slot wordt er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen met River Horeca Amsterdam B.V. zolang de solvabiliteit lager is dan 40%.

Leendoel

De gevraagde lening wordt gebruikt voor de verbouwing, inrichting, werkkapitaal en aanloopkosten van het nieuwe restaurant VALÓN.

Ondernemer

Martijn Gravesteijn (47 jaar), 50% aandeelhouder, is woonachtig in Amstelveen en zijn hele werkzame leven actief in de ontwikkeling van en belegging in vastgoed. Aanvankelijk deed hij dit samen met zijn vader, maar later is hij ook eigen activiteiten gaan ontwikkelen. Martijn heeft een flinke vastgoedportefeuille opgebouwd die hij de laatste jaren voor een deel liquide heeft gemaakt. Met deze liquiditeit belegt hij en wil hij, samen met ervaren horeca-ondernemers in Amsterdam, een aantal horecagelegenheden met een duidelijk onderscheidend concept opzetten. 

Joyce Elviria (46 jaar), 20% aandeelhouder, is sinds acht jaar werkzaam in de horeca en daarvoor in de retail. Na onder andere Klein Kalfje en VisaandeSchelde is zij momenteel 3,5 jaar restaurantmanager bij de Roast Room, ook gevestigd in de Rivierenbuurt. Joyce zal bij VALÓN de dagelijkse leiding hebben en fungeren als gastvrouw.

Emanuel Schob (34 jaar), 20% aandeelhouder, is meer dan tien jaar werkzaam in de horeca. Na onder andere VisaandeSchelde is hij momenteel sommelier bij de Roast Room. Vanzelfsprekend wordt Emanuel bij VALÓN verantwoordelijk voor de wijnen en daarnaast zal hij als “senior” actief zijn in de bediening.

Ten slotte wordt de heer Van Roon 10% aandeelhouder. Hij is een ervaren horeca-ondernemer die Martijn adviseert en samen met hem nog in de voorbereiding zit van een aantal nieuwe investeringen. 

Er komen twee chef-koks, een ervaren barman, enkele stagiaires, een afwassers en uiteraard zijn Joyce en Emanuel fulltime werkzaam. Zowel Joyce als Emanuel zijn de hectiek van grote zaken gewend, wat een goede opmaat is voor de verantwoordelijkheid van een eigen zaak. Voor de marketing laat men zich ondersteunen door een extern, creatief bureau. 

Onderneming

Concept
VALÓN wordt een eigentijds restaurant met Spaanse invloeden en wijn als belangrijke, maar niet vastomlijnde, uitgangspunten. VALÓN zal geopend zijn van 11.00 uur in de ochtend tot 23.00 uur in de avond, voor lunch, borrel en diner. De insteek zal wine and dine zijn met veel wijnen en enkele champagnes per glas, maar er zullen ook bieren en cocktails (waaronder een assortiment gin-tonics) verkrijgbaar zijn. Enkele gerechten die geserveerd worden zijn: Kreeft à la plancha, Wagyu, tong, steak tartaar, al dan niet met Spaanse bereidingen. Gemiddelde à la carte prijs zal € 42,50,- bedragen en zullen er samengestelde menu’s voor een prijs van € 37,50,- zijn. 

De kaart zal op goed restaurantniveau zijn, niet high end, maar duidelijk boven het niveau van een eetcafé. De marketing wordt uitbesteed aan Typhoon Hospitality. Men wil zich onderscheiden met veel aandacht voor de klant in combinatie met een goede prijs-kwaliteitsverhouding. Er zal sprake zijn van een open keuken, waardoor de chef-kok ook makkelijk aan tafel kan komen.

Locatie & doelgroep
De Rivierenbuurt is een gewilde woonbuurt tussen de Rai, de Pijp en Oud-Zuid. De hoge huizenprijzen hebben geleidelijk gezorgd voor een andere samenstelling van de wijk. Onder hoogopgeleiden zijn er veel wijnliefhebbers. De locatie van VALÓN is niet in het horecaconcentratiegebied bij het Scheldeplein, waar veelal grotere horecazaken gevestigd zijn, maar in de zogenaamde Rijnbuurt waar sprake is van verspreide horeca. De primaire doelgroep bestaat uit inwoners en bezoekers van het Stadsdeel Zuid, waar ruim 140.000 mensen wonen en dat het hoogste gemiddeld besteedbaar inkomen van Amsterdam kent. De borrelcultuur viert er hoogtij en een terras is er eigenlijk onmisbaar.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname zaak € 45.000,-
Verbouwing inclusief inrichting € 140.000,-
Werkkapitaal en aanloopkosten € 40.000,-
Totaal € 225.000,-
Achtergestelde lening € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 125.000,-

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 8,0 %
Looptijd: 60 maanden, met een aflossingsvrije periode van 3 maanden en daarna lineaire maandelijkse aflossing

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is River Horeca Amsterdam B.V.
  • De heer M. Gravesteijn en M. Gravesteijn Beheer B.V. geven een gezamenlijke (persoonlijke en zakelijke) borgstelling af voor € 125.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De lening van M. Gravesteijn Beheer B.V. ter hoogte van € 100.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van River Horeca Amsterdam B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van River Horeca Amsterdam B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert River Horeca Amsterdam B.V. als Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognose voor de resterende maanden in 2018 en het eerste volledige boekjaar 2019. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
VALÓN gaat ruimte bieden voor 40 zitplaatsen en 50 terrasplaatsen. In de begroting is uitgegaan van 300 openingsdagen met een gemiddelde bezettingsgraad over het hele jaar van 50%. Deze bezettingsgraad is gebaseerd op eenmalige bezetting per dag van de zitplaatsen voor lunch en diner. Daarnaast is uitgegaan van een gemiddelde besteding van € 20,- voor de lunch en € 50,- voor het diner. In deze benadering zijn verwachte omzetpieken door het terras in de zomer met borrelaars, wat een belangrijke pijler is in het concept, niet meegenomen.

De verwachte omzet voor de resterende drie maanden in 2018 bedraagt € 114.000,-, met een verwacht break-even resultaat in 2018 na de verrekende aanloopkosten. Ondanks dat de grootaandeelhouder geen management fee geniet, zijn de personeelskosten enigszins hoger dan gemiddeld in de branche, waarmee men de extra service wil bieden voor het hogere segment. De huur is relatief laag ten opzichte van de prijzen in het hart van het centrum in Amsterdam. De verwachte omzet in 2019, het eerste volledige boekjaar, bedraagt € 455.000,- en lijkt daarmee behoudend bepaald. De geprognosticeerde operationele cashflow in 2019 bedraagt daarmee € 85.000,-. Dit is naar verwachting ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen van € 25.000,- per jaar. Voor de Rentabiliteit hanteren we de score Voldoende, aangezien de cijfers zijn gebaseerd op prognoses.

Solvabiliteit
Door de inbreng van de achtergestelde lening van € 100.000,-, bedraagt de solvabiliteit vanaf de start 44% op een balanstotaal van € 226.000,-. Na het eerste gehele boekjaar 2019 bedraagt de solvabiliteit naar verwachting 58% op een balanstotaal van € 240.000,-. Voor de Solvabiliteit hanteren wij de score Goed. 

Liquiditeit
De current ratio is bij aanvang 1,6 en in de loop van 2019 met 2,1 ontspannen. Er is voldoende liquiditeit meegenomen in het investeringsplan. Daarnaast hebben de ondernemers, indien nodig, ook nog een liquide buffer. De Liquiditeit kwalificeren we op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49576 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2018 om 10:08
investeerder-19512 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2018 om 10:07
investeerder-26606 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2018 om 10:07
investeerder-16433 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-08-2018 om 10:06
investeerder-44991 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-08-2018 om 10:06

Reacties

Investeerder – 33773
09-08-2018 10:27
Ik mis gegevens over het aandelenkapitaal van River Horeca Amsterdam B.V.. Ik meen uit de solvabiliteitsparagraaf af te kunnen leiden dat (balanstotaal 226.000, vreemd vermogen 225.000) dit slechts €1.000 is. Met andere woorden de inbreng van de twee sleutelfiguren Elviria en Schob is tesamen €400. Klopt dit? En zo ja is dit dan wel voldoende voor het binden van deze twee aan de onderneming zoals wordt genoemd in de samenvatting van de pitch?

Team ValÓn
09-08-2018 12:40
Beste investeerder,

Allereerst dank voor in het investeren in ons project ValÓn. Uw vraag is terecht en het verdiend enige uitleg om zaken in de juiste context uiteen te zetten.

De heer Gravesteijn (Martijn) is een horecaondernemer/ investeerder puur sang en altijd op zoek naar gedreven horecaondernemers. Zoals u terecht aangeeft zijn Joyce en Emanuel twee sleutelfiguren. Echter zijn de (financiële) inspanningen van de heer Gravesteijn ook van cruciaal belang bij het drijven van de onderneming. ValÓn wordt een project waar deze twee elementen bij elkaar komen en er veel wederzijds respect en vertrouwen is. Dit kan alleen maar resulteren in een succesvol ondernemersteam.

Onderling zijn er duidelijke samenwerkingsafspraken en heeft iedereen een duidelijke taak. Joyce en Emanuel zijn erg blij met de kans die geboden wordt en pakken deze met vol enthousiasme aan. Deze kansen zijn er zeker niet voor iedereen en ook niet voor iedereen weggelegd. Joyce en Emanuel zijn gepassioneerde horecaprofessionals en hebben beide hun commitment gegeven. Na een lange periode als werknemers voor toonaangevende horecabedrijven, zijn zij toe aan de volgende stap. Buiten de beperkte eigen inbreng kenmerkt deze stap: ondernemerschap, onafhankelijkheid en hard werken voor rendement en het bedienen van hun eigen gasten.

Met gastvrije groet,

Team ValÓn

Ondernemer

Joyce Elviria en Emanuel Schob

Crowdfund Coach


Marc Kogels