42169

BRF Groep B.V.

€ 700.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 626
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

7 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-05-2022 in 2 dagen volgeschreven door 626 investeerders

Samenvatting

Fred Krautwurst is een ervaren vastgoedbelegger, met een portefeuille van zeven objecten waarvan er reeds vijf objecten verhuurd zijn en twee objecten getransformeerd en verkocht worden. Fred gaat samen met zijn zonen Bart en Rob een hotel-restaurant (met bedrijfswoning) nabij attractiepark de Efteling exploiteren. Het hotel bestaat uit 8 kamers en zal geëxploiteerd worden als familie-hotel. Het restaurant zal verhuurd worden aan een derde partij. Met deze financiering trekken zij het object aan waarin het hotel en restaurant gevestigd gaan worden 

De totale investering bedraagt € 820.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De Loan to Value bedraagt 99% bij de start. Bij de slottermijn bedraagt de LTV 80% op basis van de huidige waarde.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 820.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 120.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 700.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 5e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 560.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn BRF Groep B.V. en NHVP B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het bedrijfspand aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 704.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 maart 2022. 
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BRF Groep B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Leendoel

De financiering is bedoeld voor de financiering van het hotel-restaurant met een bedrijfswoning aan de Van Heeswijkstraat 1-1A te Kaatsheuvel. 

Ondernemer

Ondernemer Fred Krautwurst (1963, B.Sc., M.Sc., MBA, DBA) is ondernemer sinds 1989 via verscheidene bedrijven waarin hij als medeoprichter een directierol vervulde. Inmiddels is Fred acht jaar professioneel bezig met vastgoed. Fred Krautwurst zijn hobby’s zijn koken, muziek en hardlopen. Fred heeft ook een tijd in Spanje gewoond waar hij een B&B heeft geëxploiteerd. 

Fred Krautwurst is reeds 4 maal eerder gefinancierd via Collin Crowdfund. De eerste lening is inmiddels succesvol afgelost. De tweede, derde en vierde lening verlopen volledig volgens schema.

Onderneming

Het object aan de Van Heeswijkstraat 1-1A te Kaatsheuvel zal worden overgenomen. Het object betreft een hotel-restaurant, voorheen Restaurant Hotel het Torenzicht, met een bedrijfswoning. Het object wordt aangetrokken in de nieuw opgerichte entiteit BRF Groep B.V., waarin Fred samen met zijn zonen Bart en Rob de exploitatie van het hotel en de verhuur van het restaurantgedeelte zal verzorgen. Bart en Rob zullen gaan wonen in de bedrijfswoning. 

Het object is gelegen nabij de Efteling en de focus zal ook komen te liggen op bezoekers van dit attractiepark en natuurliefhebbers van de Loonse en Drunense Duinen. Qua prijsstelling zal een concurerrend bedrag per nacht per persoon worden nagestreefd. 

Binnen NHVP B.V. heeft Fred Krautwurst een vastgoedportefeuille van zeven objecten, waarvan er reeds vijf objecten verhuurd zijn en twee objecten getransformeerd en verkocht worden.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf object Van Heeswijkstraat 1 en 1 A Kaatsheuvel € 660.000,-
Kosten koper € 55.000,-
Inventaris € 50.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Overig € 5.000,-
Totaal € 820.000,-
Eigen middelen € 120.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€ 700.000,-

Leenbedrag: € 700.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 560.000,-
 

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor BRF Groep B.V. is Laag risico en de kwalificatie voor NHVP B.V. is Minimaal risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers 2021 van NHVP B.V., de aangifte IB van Fred Krautwurst en de prognose voor BRF Groep B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De afloscapaciteit is gebaseerd op de aangeleverde begroting, waarbij rekening is gehouden met een bezetting van het hotel van 80% en verhuur van restaurant/inventaris voor een jaartarief van € 31.000,-. In de prognose wordt uitgegaan van een brutowinst van € 200.000,-. Rekening houdend met de vaste lasten en financiële verplichtingen jegens de investeerders van Collin bedraagt het netto cashflow overschot € 38.000,-. Er is bij de afloscapaciteit geen rekening gehouden met NHVP B.V. Daar de afloscapaciteit grotendeels is gebaseerd op prognoses kwalificeren wij deze als Voldoende.

Solvabiliteit
Bij de startbalans van BRF Groep B.V. is sprake van een eigen vermogen van € 135.000,- op een balanstotaal van € 835.000,-. De solvabiliteit bedraagt derhalve 16%. De solvabiliteit van NHVP B.V. bedroeg op 31 december 2021 21% op een balanstotaal van € 7.512.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende. 

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn BRF Groep B.V. en NHVP B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 700.000,- op het bedrijfspand aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 704.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 22 maart 2022. 
 • De heer M.J.A.G. Krautwurst geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 150.000,- af. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Van Heeswijkstraat 1 en 1 A, 5171 KJ te Kaatsheuvel, kadastraal bekend als sectie M nummer 202 te Loon op Zand worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van BRF Groep B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving op het object als de persoonlijke borgstelling van Fred Krautwurst met momenteel materiële dekking, kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108880 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 15:58
investeerder-122863 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 15:51
investeerder-65515 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 15:50
investeerder-66939 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 15:36
investeerder-36782 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
20-05-2022 om 15:02

Ondernemer

Rob Fijneman, Fred Krautwurst en Bart Fijneman

Crowdfund Coach


Lars van Meer