Hoe werkt lenen bij Collin Direct?

Hoe werkt lenen via crowdfunding bij Collin Crowdfund
1. Indicatieve leningvoorwaarden opvragen

Via ‘vraag een lening aan’ kunt u het leningaanvraagproces starten. Binnen enkele minuten kunt u een indicatief lening voorstel opvragen. Hiervoor hoeft u alleen enkele persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in te voeren. Dit voorstel is gebaseerd op de gegevens die u invoert, gegevens van de Kamer van Koophandel en gegevens van onze creditrating partner Dun & Bradstreet.
Dit voorstel is onder voorbehoud van wijzigingen en nog aan te leveren informatie, ten tijde van de verdere beoordeling van de aanvraag. Aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend. U ontvangt een definitief voorstel voor uw financieringsaanvraag na een beoordeling van de nog te ontvangen informatie en de verdere beoordeling van uw aanvraag.

2. Registreren

Als u aangeeft dat u het indicatieve leningvoorstel interessant vindt, kunt u een wachtwoord kiezen waarna automatisch uw persoonlijke ‘Mijn Collin’ account wordt aangemaakt. Het ‘Mijn Collin’ account is uw persoonlijke omgeving waar uw leningaanvraag is terug te vinden.

3. Beoordeling van uw aanvraag

Om uw leningaanvraag te beoordelen, hebben wij de volgende documenten van u nodig:

  • De meest recente jaarrekening *
  • Uw meest recente IB-aangifte
  • Meest recente maandelijkse bankafschrift van de zakelijke rekening

Afhankelijk van de specifieke situatie van uw leningaanvraag kunnen er aanvullende documenten opgevraagd worden.

Voor de beoordeling van de leningaanvraag kan door Collin een BKR-toets worden opgevraagd bij stichting Bureau Krediet Registratie (BKR).

* Het is ook mogelijk om als starter een financiering te verkrijgen. In dat geval kunt u in plaats van de meest recente jaarrekening uw ondernemingsplan en financiële begroting aanleveren. 

Interne Crowdfund Coach
Als u een leningaanvraag indient neemt onze interne Crowdfund Coach binnen twee werkdagen contact met u op om een (digitale) afspraak in te plannen. Tijdens deze afspraak bekijkt de Crowdfund Coach of de leningaanvraag haalbaar is. Op basis van de cijfers en de telefonische toelichting wordt onder andere het Collin Credit Score model ingevuld. De uitkomst hiervan is belangrijk voor de beoordeling van uw leningaanvraag.

Groen Licht Commissie
Indien de interne Crowdfund Coach uw aanvraag positief beoordeelt, zal de Groen Licht Commissie de aanvraag beoordelen. De Groen Licht Commissie bestaat uit de ervaren directieleden en Manager Financieringen van Collin met ruime ervaring in bedrijfsfinancieringen. Pas als deze commissie akkoord is met de leningaanvraag plaatst Collin deze op haar website.

4. Afgewezen

Of uw leningaanvraag op onze website wordt geplaatst, is afhankelijk van meerdere factoren. Zo dient het investeringsplan naar het oordeel van Collin geschikt te zijn om op de website te plaatsen, dient de Collin Credit Score voldoende te zijn en worden leningaanvragen die in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden überhaupt niet op de website geplaatst. Bij een afwijzing volgt altijd een korte toelichting met de reden ervan.

5. Leningovereenkomst tekenen

Nadat uw leningaanvraag is beoordeeld en goedgekeurd, ontvangt u een offerte. In deze mail is het definitieve leningvoorstel opgenomen. Zodra u akkoord heeft gegeven op de offerte worden de akten en pitch opgesteld. De akten zullen ter (digitale) ondertekening worden aangeboden. Door ondertekening van de akten geeft u tevens akkoord op de inhoud van de pitch.

6. Publicatie

Nadat uw leningaanvraag en de pitch klaar zijn voor publicatie start de prepublicatie. Tijdens deze fase is de leningaanvraag zichtbaar op de website op de pagina toekomstige investeringskansen, maar kan er nog niet geïnvesteerd worden. Op deze manier hebben de investeerders van Collin ruim de tijd om te beoordelen of ze in de leningaanvraag willen investeren. Het exacte moment van openstellen voor inschrijvingen, wordt door Collin bepaald. 

  • Zolang de leningaanvraag nog niet is volgeschreven en de publicatietermijn van 31 dagen nog niet is verstreken, kunnen investeerders inschrijven op uw leningaanvraag.
  • Als de publicatietermijn van 31 dagen is verstreken en uw lening nog niet is volgeschreven, besluit de Groen Licht Commissie of deze al dan niet wordt verlengd.
7. Niet volgeschreven

Uiteindelijk bepalen de investeerders of zij vertrouwen hebben in uw plannen en of zij wel of niet investeren. Het kan ook gebeuren dat uw leningaanvraag (na eventuele verlenging) niet wordt volgeschreven. In dat geval wordt er geen succesfee in rekening gebracht. Als uw leningaanvraag niet is volgeschreven, is deze voor u en de investeerders nog wel inzichtelijk via ‘Mijn Collin’ en onder leningaanvragen historie (H).

A. Actieve lening

Als uw leningaanvraag is volgeschreven, wordt deze gesloten voor investeringen en start de bedenktermijn van 4 dagen. Na deze bedenktermijn krijgt uw leningaanvraag de status ‘Definitief volgeschreven’. Daarna wordt de lening, mits is voldaan aan alle voorwaarden, uitgeboekt. Bij een hypotheekvestiging geldt een langere termijn, omdat de hypotheekakte nog moet passeren. Terugbetaling van de lening vindt maandelijks in beginsel per automatisch incasso plaats. De eerste termijn start één kalendermaand na activering van de lening. Het terugbetaalschema vindt u terug in de leningaanvraag onder ‘Mijn Collin’.

H. Historie

Zowel op het publieke deel van de website als in ‘Mijn Collin’ is een historie van leningaanvragen te vinden. Op het publieke deel van de website zijn dit alleen de leningaanvragen die gepubliceerd zijn geweest. In leningen Historie onder ‘Mijn Collin’ vindt u uw historie leningaanvragen en eventueel ook de historie van uw leningen die volledig zijn afgelost.

Heeft u interesse?

Vragen over lenen?

E-mail
direct@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 130 6984

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Lenen bij Collin Direct

  • Ruim 99% succesvol gefund
  • Korte doorlooptijd
  • Creëer ambassadeurs
  • Marketing power

Ervaringen van ondernemers

Fortune Coffee uitbreiding team

Benieuwd naar ervaringen vanuit leningnemers? Lees hier hun verhalen.