47184

Jeroen van den Adel Holding B.V. Veenweg 79

€ 275.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 247
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 247 investeerders

Samenvatting

Jeroen van den Adel is een ervaren projectontwikkelaar die wij kennen van eerdere projecten die hij bij Collin Crowdfund gefund heeft. Dit betreffen de projecten;

De eerder gefinancierde projecten zijn tot op heden altijd volledig volgens het terugbetaalschema terugbetaald.

Het object aan de Veenweg 79 is aangrenzend aan de objecten die eerder gefinancierd zijn bij Collin; Veenweg 79A en 79B en is onderdeel van het Transformatieproject Zandhuis&Zwart. Op basis van een huidige waarde van € 290.000,- voor verbouwing en een geschatte verkoopprijs van € 370.000,- na verbouwing, bedraagt de LTV (de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onroerend goed) bij aanvang 95% en bij slottermijn 74%. De geschatte verkoopprijs ter hoogte van € 370.000,- is gebaseerd op de getaxeerde vierkantemeterprijs van naastgelegen (vergelijkbare) woningen die eveneens in bezit zijn van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. AdVicus heeft tot op heden vooral individuele scholen en fabrieken getransformeerd, zoals bijvoorbeeld de Energiefabriek, Kofferfabriek en Broodfabriek in Deventer. De ambitie is ook grotere complexen aan te kunnen en andersoortige objecten zoals bijvoorbeeld kerken toe te voegen aan het portfolio. De onderneming staat voor een duurzame transformatie. 

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 275.000,- De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 275.000,-. De looptijd is 18 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van € 275.000,-. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Laag Risico.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn:
  • Jeroen van den Adel Holding B.V.
  • AW Deventer B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het woonhuis met als adres: Veenweg 79, 7416 BB te Deventer, kadastraal bekend als sectie B nummer 18794 te Deventer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De geschatte verkoopprijs ter hoogte van € 370.000,- is gebaseerd op de getaxeerde vierkantemeterprijs van naast gelegen (vergelijkbare) woningen (Veenweg nr. 71, 77, 79A, 79B) die eveneens in bezit zijn van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste negen maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 
 • Indien de geldnemer in de eerste negen maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen maanden rentevergoeding te voldoen.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aankoop (eerder al in bezit van AW Deventer B.V.) van een woning-in-aanbouw welke in eigen beheer wordt afgebouwd en vervolgens zal worden verkocht. Het onroerend goed is onderdeel van de het project Zandhuis&Zwart.

Ondernemer

Ir. Ing. Jeroen van den Adel (1972) is opgeleid als civieltechnisch ingenieur aan de HTS-Dordrecht en vervolgens aan de Universiteit Twente als technisch bedrijfskundige Civiele Technologie & Management. Zijn carrière is hij gestart in de vastgoedtak bij diverse bureaus. Daarna is hij in 2002 als interimmanager verder gegaan, waarin hij vervolgens uitgegroeid is tot een projectontwikkelaar.

Onderneming

AdVicus staat voor duurzame transformatie van karakteristieke gebouwen. AdVicus heeft tot op heden vooral individuele scholen en fabrieken getransformeerd, zoals bijvoorbeeld de Energiefabriek, Kofferfabriek en Broodfabriek in Deventer. De ambitie is ook grotere complexen aan te kunnen en andersoortige objecten zoals bijvoorbeeld kerken toe te voegen aan het portfolio. De onderneming staat voor een duurzame transformatie. 

Het object aan de Veenweg 79 is aangrenzend aan de objecten die eerder gefinancierd zijn bij Collin; Veenweg 79A en 79B en is onderdeel van het Transformatieproject Zandhuis&Zwart. Op basis van een huidige waarde van € 290.000,- voor verbouwing en een geschatte verkoopprijs van € 370.000,- na verbouwing, bedraagt de LTV (de verhouding tussen het leenbedrag en de waarde van het onroerend goed) bij aanvang 95% en bij slottermijn 74%. De geschatte verkoopprijs ter hoogte van € 370.000,- is gebaseerd op de getaxeerde vierkante meterprijs van naastgelegen (vergelijkbare) woningen die eveneens in bezit zijn van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aan (terug) koop € 213.000,-
Rentelast €  31,000,-
Verbouwingskosten €  23.000,-
Aanvullende financieringskosten €   8.000,-
Totaal € 275.000,-
Collin Crowdfund € 275.000,-

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 18 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 275.000,-

Overige financiers:
Er zijn bij deze aankoop geen andere financiers betrokken.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V. is Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V. en de cijfers van de bestaande vastgoedportefeuille van Jeroen van den Adel Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2023 is geconsolideerd op niveau van Jeroen van den Adel Holding B.V. een omzet behaald van € 709.000,-, met een netto cashflowoverschot van € 191.000,-. De verwachting is dat de afbouw van het onroerend goed aan de Veenweg 79 gelijk zal lopen met de afbouw van het andere onroerend goed aan de Veenweg (waaronder de bij Collin gefinancierde Veenweg 79a, 79b, 71 en 77). Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit kwam geconsolideerd op niveau van Jeroen van den Adel Holding B.V. in 2022 uit op 25% op een balanstotaal van € 3.372.000,-. In 2023 zijn er een aantal projecten aangekocht, waaronder een aantal welke via Collin zijn gefinancierd, wat het balanstotaal heeft doen toenemen. De solvabiliteit in 2023 kwam uit op 25% op een balanstotaal van € 4.200.000,-. Na toevoeging van deze financiering en de aankoop van het onroerend goed aan de Veenweg 79 zal de solvabiliteit naar verwachting uitkomen op 23% op een balanstotaal van € 4.490.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Jeroen van den Adel Holding B.V.
  • AW Deventer B.V,
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 275.000,- op het woonhuis met als adres: Veenweg 79, 7416 BB te Deventer, kadastraal bekend als sectie B nummer 18794 te Deventer, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De geschatte verkoopprijs ter hoogte van € 370.000,- is gebaseerd op de getaxeerde vierkantemeterprijs van naastgelegen (vergelijkbare) woningen (Veenweg nr. 71, 77, 79A, 79B) die eveneens in bezit zijn van Jeroen van den Adel Holding B.V. en AW Deventer B.V.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste negen maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. 
 • Indien de geldnemer in de eerste negen maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) negen maanden rentevergoeding te voldoen.

Vanwege de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.
Samenvattend:
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-228154 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 15:52
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 15:52
investeerder-29418 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 15:50
investeerder-229333 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 15:49
investeerder-191417 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 15:48

Ondernemer

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij