43754

Wav-e Studios Cuijk

€ 85.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 98
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

12 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-12-2022 in 4 dagen volgeschreven door 98 investeerders

Samenvatting

Wav-e Studios is een innovatief bewegingsconcept voor zowel vrouwen als mannen, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. In een Wav-e Studio worden mannen en vrouwen in iedere leeftijdscategorie begeleid op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Voor mensen met gebrek aan tijd die net even extra persoonlijke begeleiding nodig hebben en die willen bewegen op eigen niveau.

Electrical Muscle Stimulation (EMS) is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. EMS is 18 maal effectiever dan een gewone work-out en het gehele lichaam wordt tegelijkertijd getraind.
De vestiging in Cuijk is een nieuwe Wav-e Studio en wordt geëxploiteerd door Emanuel Bareno.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte inclusief btw is € 90.000,-, waarvan de ondernemer zelf € 5.000,- inbrengt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 85.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een extra aflossing van € 15.000,- binnen 6 maanden (na teruggave btw). Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico. De Collin Credit Score komt overal uit op Voldoende. De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

  • De debiteur is de heer E.Bareno, t.h.o.d.n. Wav-e Studios Cuijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 35.000,- door Wav-e Nederland B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en komt te vervallen zodra de lening is afgelost tot een bedrag van € 35.000,-. De borgsteller heeft het eerste recht van koop op de Wav-e formuleapparatuur.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen, waaronder, maar niet uitsluitend de BTW van debiteur, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

De vestigingen Wav-e Beuningen, Wav-e for Ladies Ridderkerk, Wav-e for Ladies Barendrecht, Wav-e Studios Amsterdam-Zuid, Wav-e Studios Arnhem en Wav-e Studios Enschede zijn eerder via Collin Crowdfund gefinancierd en draaien naar tevredenheid.

Leendoel

Met de gevraagde financiering worden de investeringen gedaan om de Wav-e Studios aan de Molenstraat in Cuijk op te starten. De nieuwe studio gaat volgens plan medio februari open. 

Ondernemer

Emanuel Bareno (1985) woont samen met zijn vriendin Haydee Tejo Jorquera (1989) in Nijmegen. Na zijn HBO-opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming heeft hij een paar jaar gewerkt als call-center agent bij verschillende bedrijven. Sinds 2016 is Emanuel personal trainer. Hij heeft vier jaar gewerkt bij fitness clubs in Valkenswaard en Eindhoven. Sinds juli 2020 is hij personal coach en EMS trainer bij Wav-e Studios in Wijchen. Naast de trainerswerkzaamheden voert hij acquisitiegesprekken, verzorgt proeflessen en het facilitair beheer van de studio. Hij heeft ervaren dat de EMS-techniek een van de meest effectieve manieren is om spieren te trainen en heel geschikt voor revalidatie-doeleinden. 

Emanuel is sportief en een enthousiaste, resultaatgerichte personal trainer, die zelf ook energie krijgt als klanten de gestelde doelen weten te behalen. In de eigen vestiging van de franchisegever in Wijchen heeft hij laten zien zeer geschikt te zijn om een Wav-e Studios tot een succes te maken. Daarom kan Emanuel binnenkort een studio in Cuijk beginnen als franchisenemer.

Over de franchisegever
André en Malou Bongers zijn sinds 2016 franchisegever van Wav-e studios en maakt onderdeel uit van Wav-e Nederland. Naast het franchisegeverschap heeft Wav-e Nederland ook een aantal eigen Wav-e Studios waaronder Wijchen, Nijmegen, Eindhoven en Wijk bij Duurstede. Deze studio’s functioneren als concept stores en dragen bij aan een versnellende ontwikkeling van het concept binnen Nederland. Het bedrijf beschikt over meerdere patenten en unieke producten die het proces binnen de formule ten goede komen. Beide ondernemers volgen als franchisegever alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport, voeding, marketing, en productontwikkeling op de voet, zodat alle ondernemers succesvol kunnen groeien en Wav-e Studios de tijd vooruit blijft.

Onderneming

Wav-e is een modern bewegingsconcept, gebaseerd op de zogenaamde EMS-technologie. Wav-e Studios begeleidt zowel mannen als vrouwen in iedere leeftijdscategorie op een professionele en enthousiaste wijze naar een betere gezondheid. Electrical Muscle Stimulation (EMS), ook bekend als Neuro Muscular Electrical Stimulation (NMES), is de optimalisering van spiercontracties door het gebruik van elektrische impulsen. Het is een high end technologie waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is. Wav-e Studios stelt je in staat om in 15 minuten het gehele lichaam te voorzien van een spierprikkel. Hiermee geeft de formule invulling aan de behoefte van de markt om sneller en effectiever te werk te gaan.

Positionering
De Wav-e Studios in Cuijk onderscheidt zich in de markt met het enige draadloze EMS Systeem welke professioneel ingezet kan worden, het beste design en de meeste programma’s. Wekelijks een korte training van 15 minuten is al voldoende om resultaat te boeken.

Concurrentiepositie
De huidige fitness markt richt zich voornamelijk op de jonge actieve sporter van 16 tot en met 35 jaar, door veel actieve en functionele manieren van training aan te bieden. De meeste fitnesstrainingen kosten veel tijd: minimaal een uur training, exclusief omkleden en nog de reistijd naar de sportschool. 
Wav-e Studios ziet daarom kansen in het hogere segment van de markt. Hierbij is er een doelgroep die zich minder wil identificeren met de extreem actieve en massale jongere publiek, maar eerder kiest voor een high- end look & feeling met de personal trainer, passend binnen een druk levenspatroon èn bereid is daarvoor te betalen. 

De klanten van Wav-e Studios beschikken over een eigen set aan underwear. De Wav-e Suits worden gereinigd in een speciale ozon kast en kunnen daarnaast ook nog gewassen worden. Dit is bij de concurrentie niet mogelijk.

Het Wav-e Studios concept is efficiënt: de klanten kunnen zelf hun pak aan trekken zonder dat daar een medewerker aan te pas hoeft te komen. Bij andere aanbieders dienen alle losse componenten aangesloten te worden aan het systeem wat een ongeveer 5-10 min per training in beslag neemt.
Alle vestigingen hebben een luxe en warme welkome uniforme uitstraling en hangt er een geurinstallatie met kenmerkende Wav-e Studios geur Amber Wood. 

Iedere vestiging gaat van start met een uitgebreide online-campagne waarbij kennismakingstrainingen worden ingepland via een online agenda. Deze online marketingactiviteiten bestaan uit het opzetten van een vestigingswebsite, SEO, SEA, Social Media Campaigns, funneling en Active Campagne. Na de start ontvangen franchisenemers maandelijks circa 20 ‘warme’ leads om zo nieuwe leden te genereren. 

De ervaringen in alle andere vestigingen tonen aan dat in drie jaar een financieel gezonde studio kan worden geëxploiteerd. Het break-even-punt wordt al bereikt bij circa 70 klanten per console. 

Structuur
Wav-e Studios is een nieuwe eenmanszaak van Emanuel Bareno.

Financieringsbehoefte

De lening zal worden gebruikt voor investeringen in de nieuwe Wav-e Studio in Cuijk.

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 9.000,-
Wav-e Startpakket € 30.000,-
Inventaris en promotiemateriaal € 18.000,-
Huurgarantie € 3.500,-
Franchise entreefee € 10.000,-
Werkkapitaal (marketing, aanloopkosten) € 4.500,-
BTW op investeringen € 15.000,-
Totale investering € 90.000,-
Eigen inbreng € 5.000,-
Lening Collin Crowdfund € 85.000,-

Leenbedrag: € 85.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, een eenmalige aflossing binnen zes maanden van € 15.000,- (na teruggave van de btw) en 54 lineaire maandelijkse aflossingen. 

Risico

Het grootste risico is een omzet die achterblijft op prognose. Dit wordt opgevangen doordat vanuit de franchiseorganisatie een actieve (online) marketing campagne wordt opgezet, dat al enkele weken vóór de opening begint, waarbij gestuurd wordt op proeflessen. De ondernemer heeft al ervaring met het Wav-e concept en heeft de verwachting dat de proeflessen zullen leiden tot abonnementen.  
Het debiteurenrisico wordt verminderd doordat de abonnementen maandelijks vooraf automatisch worden geïncasseerd.  
Tijdens de looptijd van de lening kan de franchisegever indien nodig extra marketing inzetten. De franchisegever is erbij gebaat dat de nieuwe club een succes wordt. De ervaring van de franchiseformule is dat nieuwe vestigingen allemaal hun prognose in het eerste jaar hebben behaald.  

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Wav-e Studios Cuijk is Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de balans na investering en de prognoses voor de komende twee jaar. De prognoses passen bij de markt en ervaringscijfers van de bestaande vestigingen van de franchiseformule. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemer en de franchisegever. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
Over de eerste twaalf maanden na de opening wordt een omzet begroot van € 106.000,- en een netto cashflow overschot na aflossing op de Collin lening en privé opnames van € 17.000,-. In het tweede jaar wordt een omzet geprognosticeerd van € 146.000,- en een netto cashflow overschot van € 42.000. Omdat de prognoses nog wel waargemaakt moeten worden, maar in lijn zijn met de andere vestigingen van de franchiseformule in de opstartjaren, kwalificeren wij de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering bedraagt € 5.000,-. Op een balanstotaal van € 90.000,- betekent dat een solvabiliteit van 5%. Aan het eind van het eerste jaar wordt een solvabiliteit begroot van 25% op een balanstotaal van € 80.000,-. Het balanstotaal is dan lager door de aflossingen op de Collin lening. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer E.Bareno , t.h.o.d.n. Wav-e Studios Cuijk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer nihil.
  • Er geldt een zakelijke borgstelling voor het bedrag van € 35.000,- door Wav-e Nederland B.V. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde en komt te vervallen zodra de lening is afgelost tot een bedrag van € 35.000,-. De borgsteller heeft het eerste recht van koop op de Wav-e formuleapparatuur.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen, waaronder maar niet uitsluitend de BTW van debiteur worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de zakelijke borgstelling en de verpanding van de roerende zaken, kwalificeren wij de Zekerheid als Voldoende.

Samenvattend
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig 
Zekerheid: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-360059 heeft € 19.500 geïnvesteerd.
27-12-2022 om 11:06
investeerder-15330 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-12-2022 om 11:02
investeerder-110337 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-12-2022 om 9:30
investeerder-207228 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-12-2022 om 9:19
investeerder-11760 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-12-2022 om 9:14

Ondernemer

E. Bareno

Crowdfund Coach


Henk Beke