45100

Teddy Kids B.V.

€ 1.600.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 1092
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 5-05-2023 in 10 dagen volgeschreven door 1092 investeerders

Samenvatting

Artem Tolmachev, met een Master in Business Administration en een Master in Marketing, is de eigenaar van Teddy Kids, een concept dat momenteel bestaat uit vier kinderdagverblijven in Leiden op verschillende A-locaties. Na zijn studie begon hij te werken bij het kinderdagverblijf van zijn moeder en in 2018 werd hij eigenaar en is de onderneming gaan uitbreiden. 

Medio 2018 kreeg Artem de kans om het voormalige schoolgebouw aan de Lorentzkade 15-A te Leiden te kopen van de Gemeente Leiden. Dit pand is in mei 2021 grotendeels gefinancierd door Collin Crowdfund. Met deze financiering van Collin heeft Artem onder andere verder geïnvesteerd in de verduurzaming van het pand. Artem heeft bij Collin Crowdfund altijd op tijd zijn betalingsverplichtingen voldaan.

Nu komt er een herenhuis naast een van zijn kinderdagverblijven (Rijnsburgerweg 5, Leiden) te koop. Vanwege de lange wachtlijsten bij kinderdagverblijven wil Artem deze unieke kans grijpen. De komende vijf jaar zal hij vanuit zijn cashflow investeren in de verduurzaming en verbouwing van het pand.

Artem heeft eerder privé vastgoed via Collin Crowdfund gefinancierd en heeft altijd aan zijn betalingsverplichtingen voldaan. Hij bezit naast deze aankopen ook recreatief vastgoed in Tulum, Mexico, en vier appartementen in Dubai.

De overige financieringen zijn al reeds succesvol gefinancierd:

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.700.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.600.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een slottermijn van € 1.150.000,-. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De LTV (Loan to Value) bedraagt aan het eind van de financiering 81%.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarde en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de Rijnsburgerweg 5, 2334 BA te Leiden, kadastraal bekend onder sectie P, nummers 2614 te Leiden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 1.310.000,- en na verduurzaming en renovatie € 1.425.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 maart 2023.
 • De heer A. Tolmachev geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde van minimaal € 1.000.000,- op zijn vastgoedportefeuille in privé.
 • Er wordt een aanvullende hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- gevestigd op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16-16a, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M nummer 7000 te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 790.000,- en € 1.080.000,- na verbouwing in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022. Deze verbouwing is reeds grotendeels voltooid.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346, 2562 HT te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 710.000,- (in verhuurde staat) op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
  • Bovengenoemde panden zijn voorbelast met een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- door Collin Crowdfund. De investeerders in deze financiering zullen dan ook tweede in rang komen ten opzicht van de eerdere financiering ter hoogte van € 1.500.000,-
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Deze financiering wordt aangewend voor de aankoop van een herenhuis, bestemd voor de uitbreiding van een kinderdagverblijf.

Ondernemer

Artem Tolmachev (1987) is getogen in Leiden. Artem heeft een Master in Business Administration en een Masters in Marketing afgerond. Na zijn studie ging hij aan de slag bij het kinderdagverblijf van zijn moeder, Teddy Kids. Het viel hem op dat er onvoldoende keuze was voor ouders op het gebied van gezond eten en duurzaam speelgoed voor hun kinderen en ontwikkelde een duurzaam concept. 

Acht jaar geleden trad hij toe tot het familiebedrijf Teddy Kids en nam in 2018 het familiebedrijf over. Artem breidde de Teddy Kids formule verder uit naar vier kinderdagverblijven en twee buitenschoolse opvangen in en rondom Leiden op A-locaties. Teddy Kids heeft als visie; “The first step to be a Global Citizen”. De meeste ouders van kinderen zijn dan ook expats en internationals. Vorig jaar is hij ook een Internationale lagere school gestart. 

Artem heeft volgens aangeleverde documentatie voor circa € 5.700.000,- vastgoed in privé, waarvan met een totale financiering van circa € 4.100.000,-.

Onderneming

Teddy Kids B.V. is opgericht door de moeder van Artem. In 2018 heeft Artem de aandelen en de leiding volledig overgenomen in de Teddy Kids Groep. 

Teddy Kids Groep heeft vier locaties en een internationale school Tisa Begin 2022 is de Teddy Kids Groep ook gestart met Teddy’s Home. Binnen dit concept is het de bedoeling dat de verhuurde woningen van Artem, maar ook van anderen worden verbouwd en beheerd.

De Teddy Kids Groep volgens de (concept) cijfers 2022 een netto winst weten te behalen van € 336.000,- op een omzet van € 5.801.000,- De afschrijvingen bedroegen in 2022 € 231.000,-. Het netto cashflow tekort bedroeg na alle aflossingsverplichtingen € 34.000,-. Met de aankoop van het nieuwe pand en de verdere groei van de internationale lagere school Tisa groeit de omzet verder naar € 7.210.000,- met een netto winst van € 420.000,- en € 256.000,- afschrijvingen. Na alle aflossingsverplichtingen is er een verwacht netto cashflowoverschot van € 282.000,-. 

Rijnsburgerweg 5 te Leiden
Het aan te kopen pand betreft een monumentaal herenhuis met tuin, balkons en dakterras. Het object is voorzien van vier bouwlagen van totaal 415 m2 gelegen op een perceel van circa 530 m². De opdrachtgever wil het komende jaar het pand verbouwen tot een kinderdagverblijf met een kostenplaatje van circa € 100.000 (incl. btw). 

De locatie kenmerkt zich voornamelijk als woon-, werk- en winkelgebied. Het object is gelegen naast het station Leiden Centraal. Het Leiden University Medical Center is tevens om de hoek gelegen. Er zijn verschillende voorzieningen in de omgeving (supermarkten, groot aanbod aan sportfaciliteiten, alsmede een divers aanbod aan lokale horeca).

Volgens het huidige bestemmingsplan is de bestemming van het aan te kopen object wonen. Uit een eerste inventarisatie bij de gemeente is gebleken dat zij positief tegenover het plan staan, zolang er voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en auto's worden gerealiseerd. De taxatie is ervan uitgegaan dat het object volledig als kinderdagverblijf wordt verhuurd voor 5 jaar.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 1.400.000,-
Verbouwkosten € 100.000,-
Kosten koper en overige financieringslasten € 200.000,-
Totale investering € 1.700.000,-
Eigen middelen € 100.000,-
Financieringsbehoefte € 1.600.000,-

Leenbedrag: € 1.600.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en vervolgens een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.150.000,-. 

De LTV (Loan to Value) van bedraagt aan het eind van de financiering 81%.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor 33 Group B.V., Tolmachev B.V., Teddy Kids Café B.V. en Teddy Kids B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Ekids B.V. en Teddy Home B.V. is Verhoogd risico. Nagenoeg alle activiteiten bevinden zich in Teddy Kids B.V., voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de taxatierapporten van de Weimarstraat 346, Herenstraat 16-16a  en Rijnsburgerweg 5, de concept jaarcijfers 2022 en prognosecijfers van 2023 van Teddy Kids B.V. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Goed.

Afloscapaciteit
In 2022 is een omzet van € 5.801.000,-, een netto winst van € 396.000,-. Conform de prognoses zal de omzet van 2023 € 7.210.000,- bedragen met een bijbehorende netto winst van € 420.000,- en een netto cashflow overschot van € 282.000,-. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Solvabiliteit
De geconsolideerde solvabiliteit ultimo 2022 is 19% op een balanstotaal van € 4.096.000,-. Eind 2023 wordt een solvabiliteit van 20% geprognosticeerd op een balanstotaal van € 5.670.000,-. De solvabiliteit kwalificeren we hiermee als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden
Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
De gestelde voorwaarde en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de Rijnsburgerweg 5, 2334 BA te Leiden, kadastraal bekend onder sectie P, nummers 2614 te Leiden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 1.310.000,- en na verduurzaming en renovatie € 1.425.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 24 maart 2023.
 • De heer A. Tolmachev geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde op basis van de overwaarde van minimaal € 1.000.000,- op zijn vastgoedportefeuille in privé.
 • Er wordt een aanvullende hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 300.000,- gevestigd op:
  • De huisnummer gesplitste woning aan de Herenstraat 16-16a, 2313 AL te Leiden, kadastraal bekend als sectie M nummer 7000 te Leiden. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 790.000,- en € 1.080.000,- na verbouwing in verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022. Deze verbouwing is reeds grotendeels voltooid.
  • Het woon-winkelpand aan de Weimarstraat 346, 2562 HT te Den Haag, kadastraal bekend als sectie AM nummer 3460 te Den Haag. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 710.000,- (in verhuurde staat) op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 augustus 2022.
  • Bovengenoemde panden zijn voorbelast met een gezamenlijke eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.500.000,- door Collin Crowdfund. De investeerders in deze financiering zullen dan ook tweede in rang komen ten opzicht van de eerdere financiering ter hoogte van € 1.500.000,-
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tolmachev B.V., 33 Group B.V., Teddy Kids B.V., eKids B.V., Teddy’s Café B.V. en Teddy Home B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 36 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, algeheel vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving, verpanding van de roerende zaken, de vrij ruimte bij de eerdere financiering en de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.  

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-124595 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
05-05-2023 om 11:07
investeerder-102884 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-05-2023 om 11:00
investeerder-174649 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-05-2023 om 10:43
investeerder-46229 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-05-2023 om 10:37
investeerder-378481 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
05-05-2023 om 10:37

Ondernemer

Artem Tolmachev

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur