Implementatie van de 48-uurs AFM maatregel.

48-uurs regel AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft dit najaar de crowdfunding voorschriften geëvalueerd en aanvullende eisen gesteld ten aanzien van transparante informatieverstrekking en duurzaamheid. Collin voldeed reeds aan de aanvullende eisen, behoudens de nieuwe 48-uurs regel. Wij hebben hard gewerkt om ook deze regel nog dit jaar te implementeren.

Aanscherping voorschriften
De regelgeving vanuit de AFM luidt: “Alle projectinformatie moet minimaal 48 uur vooraf aan openstelling van de inschrijving voor alle investeerders op het platform beschikbaar zijn. Dit is een nieuw voorschrift.’’

Op de homepage van Collin komt een nieuwe rubriek genaamd “Toekomstige investeringskansen”. Hier staan alle leningaanvragen die zich in onze zogenaamde prépublicatie fase bevinden. Hier worden alle pitches gepubliceerd. Zo krijgt u de tijd om deze rustig te lezen. Investeren is dan nog niet mogelijk. Wanneer de betreffende leningaanvraag exact live gaat wordt niet vermeld. Dit moment wordt samen met de ondernemer gekozen nadat de prépublicatie fase, bij zijn directe innercrowd, is afgerond.

Bij Collin blijven we de 14 dagen bedenktermijn (investering terugtrekken of verlagen) hanteren ondanks dat de minimale eis vanuit de AFM 1 dag bedraagt.

Nieuwe homepage / zaterdag a.s. even uit de lucht

Zaterdag 2 december zet Collin Crowdfund weer een extra stap in de verdere professionalisering van ons platform. Daar hoort ook een nieuwe homepage bij. De homepage zal worden voorzien van een nieuwe look & feel, gericht op het gebruiksgemak voor zowel investeerders als leningnemers.

Website uit de lucht
Vanwege de impact van het verhuizen van de website zal Collin langer dan gebruikelijk uit de lucht zijn. De website zal zaterdag 2 december naar verwachting vanaf 10 uur tot ongeveer 18 uur offline zijn. Mocht er onverhoopt vertraging optreden, dan kan de website ook zaterdagavond nog offline zijn. Wij excuseren ons voor het eventuele ongemak.

Eerste aanvraag opnieuw gefund!

In juni 2014 was de Typetuin de eerste lening op het platform van Collin Crowdfund. Niet alleen voor Collin volgde daarna een periode van groei en succes, ook de Typetuin groeide en is op dit moment marktleider in het segment van klassikale typecursussen.

Door deze mooie ontwikkeling was er opnieuw behoefte aan een groeifinanciering. Deze week heeft Collin daarom een nieuwe leningaanvraag van de Typetuin op haar platform gepubliceerd en is deze succesvol gefund door onze investeerders.

Ministerie werkt aan wetgeving Crowdfunding

Het ministerie van Financiën zit in de opstartfase met betrekking tot wetgeving inzake crowdfunding. Door middel van een consultatie wenst het ministerie te onderzoeken op welke wijze aanpassingen in wet- en regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Collin Crowdfund draagt hier graag een steentje aan bij en roept op tot kwalitatieve verbetering van de sector. In deze link vindt u de reactie van Collin op de internet consultatie.

Diverse opties bij Bijzonder Beheer casussen

In een eerdere nieuwsbrief hebben we beschreven wat Collin doet inzake Bijzonder Beheer. Graag willen wij hierbij een aantal praktijk voorbeelden toelichten.

Herziening leningvoorwaarden
Inmiddels zijn de voorwaarden van diverse lopende leningen herzien. Dit nadat een meerderheid (op basis van de uitgebrachte stemmen door de betrokken investeerders) gedurende een stemronde ingestemd heeft met de voorgestelde herziening. In veel gevallen betreft de herziening een opschorting van aflossing voor een x-periode, onder bepaalde voorwaarden. De eerste lening die een opschorting van aflossing heeft verkregen gedurende 9 maanden vanaf februari 2016, zal naar verwachting in juli 2018 volledig zijn afgelost. Ofwel: een herziening van leningvoorwaarden hoeft zeker niet altijd een negatief verloop te betekenen.

Uitwinning zekerheden
Ook zijn er situaties geweest waarbij de onderneming de activiteiten heeft gestaakt dan wel is gefailleerd. Op dat moment wordt er een uitwinningsprocedure gestart betreffende de gevestigde zekerheden ten behoeve van de Collin investeerders. Het uitwinnen van deze zekerheden gebeurt met wisselend succes. Elke lening staat op zichzelf. De verhaalmogelijkheid wordt in grote mate bepaald door de sterkte van de gevestigde zekerheden, de omstandigheden en de mogelijkheden van de leningnemer(s).

Verhaal zonder succes
Het kan helaas ook voor komen dat er in het geval van een faillissement geen opbrengsten te realiseren zijn ten behoeve van de investeerders. Uiteraard is dit erg vervelend, maar dit maakt onderdeel uit van de risico’s bij crowdfinance. Voor de beeldvorming willen we nogmaals benadrukken dat of een borgstelling in de praktijk waarde heeft, sterk afhangt van het momentum en de persoonlijke positie van de betreffende borgsteller.

Het mag duidelijk zijn dat het spreiden van uw investeringen over een groot aantal leningen van belang is. Dit beperkt het risico voor u als investeerder aanzienlijk en is naast het deelnemen met een verantwoord deel (de AFM adviseert maximaal 10%) van uw vrij besteedbare vermogen een goed advies.

Ondernemers in het nieuws! 

Wist u dat een goed georganiseerde crowdfunding campagne niet alleen zorgt voor financiering van ondernemingen? De campagne draagt ook bij aan extra naamsbekendheid en zelfs ambassadeurschap voor een product of dienst. In deze rubriek vindt u een selectie van publicaties in de (vak)media over gefinancierde projecten via Collin.

SkiWebShop: ‘Nederland niet langer onze grootste afzetmarkt
(Ecommerce News, 27 november 2017)

SkiWebShop is in ons land snel uitgegroeid tot een marktleider in haar segment. Voor de oprichters was dat echter geen reden om achterover te leunen. Lees verder.

Volgeschreven leningaanvragen

Onze investeerders hebben de afgelopen twee weken weer zeven ondernemingen voorzien van een passende financieringsoplossing. De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!

Rustbuster-IZY Gas € 200.000,- 8,0% 60 maanden
Typetuin € 250.000,- 7,5% 60 maanden
SDK Diesel Support € 225.000,- 8,0% 48 maanden
Groothandel RAM € 120.000,- 7,5% 60 maanden
In de Kloosterhof € 135.000,- 7,0% 60 maanden
Shake2Day € 90.000,- 8,0% 48 maanden
Hennequin & To € 200.000,- 7,0% 48 maanden
Totaal € 1.245.000,-