Ontwikkeling netto rendement

Ontwikkeling netto rendement

De laatste tijd is er op diverse plaatsen in de media aandacht besteed aan het netto-rendement dat investeerders behalen bij Crowdfund platforms. Graag zetten wij nogmaals uiteen hoe wij netto rendement voor investeerders bepalen en tot welke resultaten dit heeft geleid. De methodiek die Collin hanteert is de methodiek zoals die is voorgeschreven door de Branchevereniging Nederland Crowdfunding.

De afgelopen twee jaar laat het netto rendementscijfer bij Collin Crowdfund een stabiele lijn zien. Het netto rendement schommelt rond de 4%.

Per maart 2018 hebben wij onze rekenwijze veranderd. De grootste verandering was de splitsing tussen afgeboekt en voorzien. Het afgelopen jaar heeft uw ‘Mijn Collin’ diverse updates gehad. De belangrijkste was het geven van inzicht in uw persoonlijke investeringsportefeuille. Maandelijks publiceren wij de nieuwe maandstatistieken. Deze statistieken kunt u in uw ‘Mijn Collin’ inzien op basis van uw eigen investeringen. Uw persoonlijke statistieken, worden dagelijks geüpdatet.

Wij begrijpen dat beheer gerelateerde berichten niet altijd even prettig zijn om te ontvangen. Tegelijkertijd geeft de stabiliteit van het gemiddelde netto rendementscijfer op lange termijn van rond de 4%, ons vertrouwen voor de toekomst.

Intensief beheer

Om sturing te geven aan het netto rendement is een adequate kredietbeoordeling alvorens de pitch op onze website te plaatsen van groot belang.

Zoals ook onder “Netto rendement” aangegeven vragen we daar waar mogelijk om zekerheden van de leningnemers. Hierbij valt te denken aan borgstellingen, hypotheken, verpanding van roerende zaken en/of garantiestellingen. Bij de bepaling van de hoogte van de rente laten wij deze in een belangrijke mate meewegen. De overeengekomen zekerheden zijn van groot belang voor onze afdeling Intensief Beheer. Hoe deze afdeling te werk gaat hebben we onderstaand verkort weergegeven.

Indien een leningnemer onverhoopt niet in staat is om aan de aflossingsverplichting te voldoen, wordt er vanuit onze afdeling Intensief beheer zo snel mogelijk contact gezocht met de leningnemer. Hierbij zijn wij primair gericht op de continuïteit van de onderneming en daarmee de mogelijkheid om weer aan haar/zijn rente- en aflossingsverplichting te voldoen.
De eerste stap in deze is het aanspraken van leningnemers op een eventuele achterstand en het informeren van investeerders over deze achterstand.

De tweede stap is een analyse van de actuele feitelijke stand van zaken (economisch en juridisch). Dit is relevant omdat tussen het moment van verstrekken van de lening en het moment liquiditeitsproblemen, de kwaliteit van de zekerheden kunnen zijn gewijzigd. Bijvoorbeeld door waardevermindering van de verpande roerende zaken als gevolg van het gebruik of afname van de materialiteit van de borg door zakelijke- of privé omstandigheden.

De insteek is om zo snel mogelijk een actueel beeld te vormen. Hiertoe beschikt onze interne afdeling Intensief Beheer naast een drietal medewerkers over een tweetal gespecialiseerde adviseurs. Dee groep wordt aangevuld met gespecialiseerde advocaten die we ‘op case basis’ inzetten.
 
Indien uit de analyse blijkt dat herstel van aflossingen en rentebetalingen mogelijk is, dan werken wij dit uit in een voorstel. Dit voorstel leggen wij na goedkeuring door de Groen Licht Commissie (directie Collin) ter besluitvorming in een stemronde aan onze investeerders voor. Vervolgens gaan wij over tot de implementatie van de herziene leningvoorwaarden.

Crowdfunding in het nieuws

Crowdfundingplatforms spiegelen te gunstige rendementen voor
(Het Financieele Dagblad, 8 mei 2019)

Terwijl de investeringen in crowdfunding in Nederland toenemen, dalen de rendementen. Potentiële beleggers krijgen regelmatig te rooskleurige vooruitzichten voorgespiegeld. Ook is er maar beperkt toezicht op deze vorm van financiering.

Lees hier het volledige artikel.

Reactie Collin Crowdfund op bovenstaand artikel
Een forse beschuldiging van de journalist. Iets anders beloven dan de werkelijkheid; dat kan natuurlijk ook niet. Echter: de facts ontbreken; Het platform Collin Crowdfund publiceert een netto rendement van 3,81%. Dit komt tot stand door de volgende berekening: rente – kosten – defaults – voorzieningen (7,74 – 0,92 – 0,85 – 2,16 = 3,81%) Inmiddels bestaan wij 5 jaar en hebben in die periode voor meer dan 140 miljoen euro aan financieringen bemiddeld richting ruim 600 bedrijven. Onze meer dan 17.000 investeerders nemen m.i. een verantwoord risico mits ze goed spreiden over een groter aantal leningaanvragen. Wij zijn best trots op een gemiddeld netto rendement van rond de 4%. 

Reactie van de branchevereniging Nederland Crowdfunding
Voor leden van de branchevereniging Nederland Crowdfunding geldt dat het investeerders glashelder is dat zij investeren in een lening aan een ondernemer. Dat hiermee kosten gemoeid zijn voor het beheer van het crowdfund platform, wat deze bedragen en dat deze ondernemer risico loopt, wat gevolgen kan hebben voor het rendement op de investeringen. De crowd van deze platforms kiest bewust voor een investering met een risico, verantwoord mits de investeerders goed spreiden over een groter aantal projecten.

Volgeschreven leningaanvragen 

Onze investeerders hebben de afgelopen weken weer een aantal ondernemingen voorzien van een passende financieringsoplossing.
De ondernemers danken u voor het gestelde vertrouwen in hun bedrijf!
 

Joa Montage B.V. 40.000 8,0% 24 maanden
JMango360 455.000 8,5% 60 maanden
Sofie-Flowers B.V. 60.000 9,5% 36 maanden
Monkey Town Breda B.V. 75.000 7,5% 24 maanden
Comfort Living B.V. 75.000 8,0% 60 maanden
SK shop 50.000 8,0% 60 maanden
Energiefabriek Deventer 580.000 6,5% 48 maanden
ViaVisual 250.000 7,5% 60 maanden
SalesChange 200.000 8,5% 60 maanden
Totaal 1.785.000    

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille